Skibladners røykesalong restaureres til å bli slik den var i 1888 – trenger bilder

Oplandske Dampskibsselskap ønsker bilder fra før 1967 så restaureringen blir så tro som mulig.