Ble tvangssolgt fra Sharif – Skeidar var kjøper

Skeidars sentrallager i Hov skal flyttes til Skien, ett og et halvt år etter at det ble offisielt åpnet.

Skeidars sentrallager i Hov skal flyttes til Skien, ett og et halvt år etter at det ble offisielt åpnet. Foto:

Da imperiet til dekkongen Tommy Sharif gikk over ende, overtok fotballkongen og Skeidar-eier Martin Andresen lokalene etter Hov Møbelindustri.

DEL

Lokale nyheter – 5 kr for 5 uker

Hov Møbel Eiendom AS var et selskap som ble opprettet i siste fase av epoken med møbelproduksjon i de 17.000 kvadratmeter store industrilokalene i Hov.

Søndre Land kommune satt med aksjene i selskapet da møbelfabrikken gikk over ende. Kommunen fikk leid ut en del av lokalene til en rekke mindre, lokale virksomheter, men måtte samtidig bære kostnadene med drift og vedlikehold inntil den tidligere dekk-kongen Tommy Sharif kom på banen.

AS gikk konkurs

Han kjøpte eiendomsselskapet av kommunen for 2,5 millioner kroner i 2011. Etter begjæring fra kreditorer ble eiendommen lagt ut for salg, og solgt for 3.950.000 kroner i april 2015. Etter at salget var forestått gikk selskapet konkurs sammen med resten av imperiet til Sharif i mai 2015.

Kjøper av eiendomsmassen i Møbelvegen 1 i Hov, som tidligere lå i Hov Møbel Eiendom AS, var SLG Supply Chain AS, et selskap i Skeidar-konsernet, for et vederlag på 3.950.000 kroner.

Martin Andresen er daglig leder og styreleder i dette selskapet, som i morselskapet Skeidar Living Group AS.

Skeidar-selskap er eier

Dette selskapet står fremdeles registrert som eier av eiendommen. Ifølge grunnboksinformasjon fra Statens kartverk har Nordea tinglyst et pant i eiendommen på 15 millioner kroner.

Dagens eier foretok oppussing, ombygging og oppgradering av lokalene etter overtakelsen, og før sentrallageret ble overført fra Vestby til Hov. Blant annet er det revet vegger, lagt epoksybelegg på alle lagergolv og montert nytt sprinkleranlegg i hele bygningsmassen.

Historiske artikler:

Hov Møbel skal selges 

Hit kommer Skeidar

Bud på Hov Møbel 

Nå har Skeidar kjøpt lokalene likevel 

Skeidar-lageret i Hov fylles opp

Artikkeltags