Men for tre år siden vedtok Stortinget en innstramning i reglene for søk i skattelistene. Dersom du søker på noen, får den du har søkt på beskjed om det.

– Du skal ikke ha behov for skatteinformasjon om naboen din, arbeidskolleger eller studieevenner, sa finansminister Siv Jensen da innstramningene ble gjennomført.

Men som daværende redaktør Torry Pedersen i VG sa sist gang skattetallene ble publisert. Innsynet i skattelistene handler ikke først og fremst om behovet for å kikke naboen i kortene.  I stedet handler insynsretten i skattelistene om behovet for en generell åpenhet om skatt og inntekt.

De forteller oss hvilke grupper og bransjer som har det vanskelig,  hvilke deler av befolkningen som kunne eller burde bidra mer til fellesskapet. 

Spørsmål som for eksempel hvordan inntektene fordeler seg mellom kjønn og geografi er viktig.  Er det fortsatt slik at noen av de som tjener mest  samtidig er blant dem som betaler minst i skatt?

Og hva med forskjellene mellom industri, tjeneste og serviceyrker, mellom folk som jobber i det private og det offentlige.

Med andre ord: Skattelistene som offentliggjøres fredag gir viktig innsikt i hvordan økonomien og skattesystemet vårt faktisk fungerer.

Siden 1800-tallet har informasjon om hvordan ulike grupper og individer har bidratt, vært offentlig tilgjengelig. For oss i pressen som også skal fremstå som samfunnets vaktbikkje, og drive kritisk, undersøkende journalistikk, har dette instituttet vært viktig.

Det er fortsatt viktig.

I sak etter sak har tilgangen til skattetallene vært avgjørende for at pressen har fått frem saker som har hatt offentlighetens interesse ut fra samfunnsoppdraget.

Samtidig som vi påperoper oss retten til å offentliggjøre tall fra skattelistene er vi kalr over at det kan oppleves slitsomt for den enkelte. Det må vi være bevisste på når vi behandler tematikken.  Vi skal ikke gå over streken, balansere hensynet til personvarn og privatliv.

Men åpenhet rundt skattelistene er samtidig en del av den prisen som vi betaler for åpenhet rundt finansieringen av vårt fellesskap.

I OA tenker vi at skatten er selve grunnlaget for velferdsamfunnet vårt. Uten bidrag fra oss som fellesskap, vil det meste i samfunnet vårt rakne. Som GDs redaktør Kristian Skullerud har sagt: Derfor er vi avhengig av et godt og rettferdig system. For at vi skal ha det, må folk også ha tillit til det. Da er det også viktig at det er åpenhet rundt det.

I Norge har vi et fantastisk system mange misunner oss. Den åpenheten gjør at du kan finne ut både hva jeg tjener og hva jeg betaler i skatt.  Det oppleves ikke behagelig. Men som så mye annet som er ubehagelig, er det viktig og riktig. Det er med på å bidra til at systemet fungerer,  at endringer og viktige utviklingstrekk kommer for dagen.

De nærmeste dagene vil vi av disse grunner rette fokus på skattetallene som legges frem idag.