Gå til sidens hovedinnhold

Skattelette til unge og de med lav inntekt er god politikk

Regjeringens nye jobbskattefradrag for unge vil være dobbelt så stort som det Arbeiderpartiet lover.

Leserbrev Dette er et debattinnlegg, skrevet av en ekstern bidragsyter. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Nylig kom budsjettlekkasjer som bekrefter at regjeringen vil innføre et eget jobbskattefradrag for unge med lave og middels inntekter. Forslaget gjør at disse får beholde mer av egen inntekt, opp til 5000 kroner per år. Dette er et sosialt og omfordelende tiltak.

Arbeidstakere under 30 år med inntekt mellom 100.000 og 400.000 kroner vil få omtrent dobbelt så mye i skattelette med dette forslaget som med Arbeiderpartiets skatteløfte.

De siste 20 årene har flere unge fått en tyngre vei inn i arbeidslivet. I 2019 mottok én av ti unge penger til livsopphold fra Nav. Skal vi få flere unge inn i arbeidslivet må vi hele tiden tenke nytt og samtidig forsterke de tiltakene vi vet fungerer. Derfor vil vi i neste periode videreføre aktivitetsplikten for unge sosialhjelpsmottakere og fraværsgrensen som bidrar til at flere fullfører videregående skole. Det er viktig at barn og ungdom følges tett opp i skolen og på vei ut i arbeidslivet. I tillegg vil Høyre gjøre det mer lønnsomt å jobbe gjennom å innføre et jobbskattefradrag for unge. Med et slikt jobbskattefradrag vil over 15000 i alderen 17 til 29 år i Oppland få en merkbar skattelette og sitte igjen med mer av pengene de har tjent.

Med regjeringens forslag vil over 200.000 nordmenn under 30 år som tjener mellom 150.000 og 300.000 kroner sitte igjen med drøyt 5000 kroner mer i året enn i dag. Totalt vil over 400.000 personer få nytte av fradraget. Fradraget er særlig gunstig for de som er på trygd, men som likevel kan jobbe litt.

For Høyre er det viktig at det alltid lønner seg å jobbe, og det er ikke særlig motiverende å jobbe hvis staten beholder opp mot syv av de neste ti kronene du tjener, slik det er for mange på trygd i dag. Med dette forslaget reduserer vi skatten for de som vil prøve seg i arbeidslivet. Dersom en trygdet 25-åring kommer seg inn i arbeidslivet vil han eller hun kunne ha 40 år som yrkesaktiv.

Mens vi foreslår å senke skatten med opptil 5000 kroner vil Arbeiderpartiet gi den samme gruppen omtrent 1800 kroner i skattelette. En skattelette rettet inn mot unge i starten av yrkeslivet med relativt lave inntekter er rett og slett et skattepolitisk kinderegg: Det gir lavtlønte, unge i etableringsfasen mer å rutte med, og vil i tillegg bidra til flere i arbeidslivet og mindre ulikhet.

Kommentarer til denne saken