– Det er alvorlig å gi positivt uriktige opplysninger til skattemyndighetene, det er veldig alvorlig, sier leder Cecilie Amdahl i Advokatforeningens lovutvalg for skatterett til NRK.

– Hadde du gjort noe tilsvarende som vanlig borger, så hadde du blitt ansett å ha gjort deg skyldig i skatteunndragelse.

KrF-lederen innrømmer å ha tatt aktive grep for å slippe skatt på pendlerboligen i Oslo. Det var Aftenposten som avslørte saken.

Skatterettsjuristen understreker at hun uttaler seg på generelt grunnlag.

Et bevisst valg

Hvis personer gir feilaktige opplysninger om skattefordeler til arbeidsgiver, er det i tillegg til en korrigering av skatten også vanlig med en tilleggsskatt som kan komme opp i 60 prosent, ifølge Amdahl.

Hun understreker at dersom man har gitt feilaktige opplysninger, er det aktiv skatteplanlegging. På spørsmål om det ser ut som at Ropstad har utnyttet systemet, svarer Amdahl:

– Det ser ut som han har gjort en dårlig vurdering og foretatt et bevisst valg. Jeg håper det ikke gjelder andre regler for statsråder enn for vanlige folk.

Økokrim har kontakt med Skatteetaten i forbindelse med boligsaken til KrF-leder og statsråd Kjell Ingolf Ropstad. Det opplyser Økokrim i en pressemelding fredag.

– På bakgrunn av hva som har fremkommet i mediene den siste tiden, har Økokrim kontaktet Skatteetaten. Det er vanlig prosedyre i alle saker hvor det fremkommer denne type informasjon. Skatteetaten opplyser at de foretar undersøkelser på ordinær måte, sier Økokrim-sjef Pål Lønseth.

Solberg: – Uheldig

Statsminister Erna Solberg (H) sier det er uheldig at KrF-leder Kjell Ingolf Ropstad ikke rettet opplysningene i skattemeldingen sin. Solberg la til at hun oppfatter at Ropstad er oppriktig lei seg over det som skjedde.

– Jeg opplever at han er oppriktig lei seg for det som har skjedd og at det gikk i glemmeboken da han trodde det ikke betød noe. Vi må være forsiktige med slike ting, sier Solberg på spørsmål om hun har tillit til Ropstad.

Aftenposten skrev fredag at Ropstad innrømmer å ha tatt aktive grep for å slippe skatt på pendlerboligen i Oslo.

Hadde ulik oppfatning

Solberg redegjorde for at Statsministerens kontor (SMK) og Stortinget hadde ulik oppfatning om hvorvidt det var skattepliktig, og at det først hadde blitt klarhet i spørsmålet etter dialog med skattemyndighetene.

Hun minnet også om at skattemyndighetene nå skal gå gjennom saken og gjøre sitt vedtak.

Solberg sier at hun først ble kjent med saken sist søndag eller mandag denne uken i forbindelse med at Aftenposten sendte innsynsbegjæringer til SMK.

Vil ikke gjøre lovvurdering

Hun sier at hun ikke kan vurdere om Ropstad har brutt noen lover med det han har gjort, eller hvorvidt saken bør etterforskes. Hun vil heller ikke si noe om vurderingene Ropstad har gjort.

– Jeg gir ingen vurderinger, for det er en form for å felle en dom, sier Solberg.

Statsministeren mener likevel at signalene politikere sender når de forsøker å betale så lite skatt som mulig, ikke er heldig.

– Det er ikke noe godt signal å sende når man eventuelt går inn i gråsonene, sier hun.