Skattekontor

Av
Artikkelen er over 3 år gammel
DEL

MeningerSkattekontoret på Gjøvik er foreslått nedlagt. Innholdet i rapporten som vi har ventet på er nå kjent – og der står det klart og tydelig at vi ikke er med i etatens framtidsplaner. Rapporten er dramatisk – og halvparten av landets skattekontorer er foreslått nedlagt. Vårt kontor skal nedlegges i løpet av annet halvår 2017 og vi ansatte flyttes til Lillehammer.

Dessverre kommer ikke nedleggelsesforslaget som en overraskelse – men like fullt føles det brutalt og ikke minst blodig urettferdig. Et velfungerende kontor, som leverer godt over etatens produksjonskrav og har et publikumsbesøk på rundt 1000 personer hver måned (i perioder mange fler), er altså ikke lenger noe å satse på. I alle fall ikke hvis vi skal tro på de høye herrer/damer som står bak dette forslaget om nedleggelse. At vi er i samme båt som mange andre kontorer rundt om i landet, er en mager trøst. Det er heller ingen trøst at vårt kontor vel er det største i hele landet som skal fjernes fra kartet.

De første signaler om at noen stilte spørmålstegn ved vår eksistens kom allerede for tre år siden. Fra sentralt hold ble det uttrykt bekymring over at gjennomsnittsalderen økte ved Gjøvik skattekontor (den gjør gjerne det når nyansettelser ikke skjer...) – og vi ble bedt om å lage en rapport som skulle stake ut en ny kurs for kontoret. Det gjorde vi – og fikk mye ros for vår rapport. Denne rosen kom fra de samme folka som nå antakelig bifaller planene om å legge oss ned. Men allerede før vår rapport var ferdig, hadde Siv Jensen kommet på banen og bebudet at antallet skattekontorer skulle reduseres. Arbeidet med denne utredningen ble etter hvert satt i sammenheng med en planlagt overføring av skatteoppkreverfunksjonen til Skatteetaten – og dermed dukket det opp en «redningsplanke» for oss her på Gjøvik skattekontor: - Slik denne planen forelå, ville nemlig en overføring fra skatteoppkreverne ha tilført vårt kontor 13 stillinger. Men forslaget om overføring av skatteoppkreverfunksjonen fikk dessverre ikke Stortingets tilslutning. Nå i ettertid ser vi at nettopp den avgjørelsen ble «tua» som antakelig velter hele Gjøvik skattekontor.

Forslaget betyr at Gjøvik nok en gang blir taperen sammenlignet med Lillehammer og Hamar, som begge kommer styrket ut hvis forslaget/rapporten blir vedtatt. Ennå kan vi kanskje klamre oss til håpet om at flertallet på Stortinget vil gripe inn og stoppe denne raseringen av en lang rekke skattekontorer. Men å håpe på en slik avgjørelse, blir vel som å begynne å tro på julenissen igjen...

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags