Skred av meldinger om skjulte inntekter og formuer

MANGE SAKER: - Siden høsten 2007 har så mange som 2055 personer tatt kontakt og meldt fra til Skatt øst. Til nå har vi behandlet 1667 av disse sakene, og totalt for disse har vi økt den skattbare formuen med hele 55,6 milliarder kroner og inntektene med 1,87 milliarder kroner, r, sier skattekrimsjef Jan-Egil Kristiansen.

MANGE SAKER: - Siden høsten 2007 har så mange som 2055 personer tatt kontakt og meldt fra til Skatt øst. Til nå har vi behandlet 1667 av disse sakene, og totalt for disse har vi økt den skattbare formuen med hele 55,6 milliarder kroner og inntektene med 1,87 milliarder kroner, r, sier skattekrimsjef Jan-Egil Kristiansen.

Av
Artikkelen er over 2 år gammel

Aldri før har så mange meldt fra om skjulte inntekter og formuer til Skatt øst.

DEL

525 personer meldte i fjor fra til Skatt øst om skjulte formuer og inntekter, mot 317 personer i 2016. Det ble fastsatt 6,5 mrd. kroner i formue og 195,5 millioner kroner i inntekt i 2017.

– Det kom hele 237 meldinger om frivillig retting i september, hvor tilsvarende tall i 2016 var 20. Tidlig i september ble det informert om at skatteetaten ville motta finansielle opplysninger fra 50 land innen 30. september, sier skattekrimsjef Jan-Egil Kristiansen.

Siden høsten 2007 har så mange som 2055 personer tatt kontakt og meldt fra til Skatt øst. Til nå har vi behandlet 1667 av disse sakene, og totalt for disse har vi økt den skattbare formuen med hele 55,6 milliarder kroner og inntektene med 1,87 milliarder kroner.

For å unngå tilleggsskatt eller straff må man frivillig på eget initiativ melde fra til skattekontoret om beløp som ikke tidligere er oppgitt i skattemeldinger. Man slipper da å betale tilleggsskatt på inntil 60 prosent eller å bli politianmeldt, men må betale den skatten man skulle ha betalt og renter.

En statistikk for antall saker og beløp i Skatt øst for perioden 2007-2017, viser at 56 personer i Oppland har meldt inn saker. Av disse er 48 ferdig behandlet for et formuesbeløp på i alt 427 millioner kroner.

Artikkeltags