Arbeiderpartiet har lenge kjempet for at alle skal få pensjonsopptjening for alt arbeidet de gjør. I februar 2019 kunne man skimte et håp om at man hadde tatt et skritt videre da regjeringspartiene gikk med på at man i det minste skulle utrede hvordan man kunne innføre pensjon fra første krone. Men regjeringen selv presset gjennom en liten, men betydelig, detalj: Det skal være kostnadsnøytralt.

Allerede i bestillingen av oppdraget la altså regjeringen inn et forbehold om at den eneste måten de ville hjelpe de én million nordmennene som i dag rammes av at det ikke tjenes opp pensjon fra den første krona de tjener, var hvis det slapp å bety en tilleggsutgift for bedriftene.

Torsdag 10. desember la utvalget fram sin rapport, og anbefalingen er så skandaløst dårlig at den fint kunne føyd seg inn i rekken av forslag Høyre selv har ført i pennen: For å finansiere at de med aller lavest pensjon får bedre ordninger, skal det kuttes i pensjonsopptjeningen til de med nest lavest pensjon. Minstesatsen i obligatorisk tjenestepensjon foreslås satt ned fra 2 prosent til 1,6 prosent. Det til tross for at de som har 2 prosent pensjonsoppsparing allerede ligger på et lavt nivå i Europa.

I åtte år har Solberg-regjeringen finansiert skattekutt og behovsprøvde velferdsordninger med å innføre avgifter og kutte i velferdstilbud, og nå kommer dette. Jeg forventer at regjeringen raskt går ut og avklarer at dette ikke er måten å gjøre det på. Det er grunnleggende urettferdig at mange opplever å ikke få pensjonsopptjening fra den første krona de tjener, og det problemet må vi klare å løse uten samtidig å kutte i rettighetene til andre.

Arbeiderpartiet vil sikre pensjon fra første krone. Du skal føle deg helt trygg på at så lenge det er en arbeiderpartiledet regjering, så skal det lønne seg å gå på jobben. Har du inntekt, så sparer du til pensjon. Så enkelt skal og bør det være.