Under overskriften «Skandaløst pensjonsforslag» hudfletter Rigmor Aasrud Høyres pensjonsforslag (Oppland Arbeiderbland, 22.12.). Arbeidspolitisk talsperson i Arbeiderpartiet betegner pensjonsforslaget som «grunnleggende urettferdig» og kritiserer at «mange opplever å ikke få pensjonsopptjening fra den første krona de tjener». Aasrud avslutter innlegget slik: «Arbeiderpartiet vil sikre pensjon fra første krone. Du skal føle deg helt trygg på at så lenge det er en arbeiderpartiledet regjering, så skal det lønne seg å gå på jobben. Har du inntekt, så sparer du til pensjon. Så enkelt skal og bør det være.»

Åsruds forsikring står i grell kontrast til hvordan Arbeiderpartiet forholder seg. For snaue tre uker siden gikk Arbeiderpartiet til sengs med Høyre og sørget for at et lovforslag fra Senterpartiet ble avvist av Stortinget. Senterpartiets lovforslag ville fjerne en grovt urettferdig og totalt ufornuftig konsekvens av pensjonsreformen. Pensjonsreformen som trådte i kraft den 1. januar 2011 ble laget for å friste folk til å stå i jobb etter 67 år. Det utrolige og skandaløse er at hvis man uheldigvis ble født 1944-1953 og gjør det loven ble laget for, så får offentlige ansatte en kraftig straff. Personer som har jobbet i opptil 50 år, og hele tiden betalt skatt og innskudd til tjenestepensjon, har tapt hele sin tjenestepensjon og må oppleve en uverdig alderdom.

Hvem var ansvarlig for å utforme en slik skandaløs pensjonsreform som vitterlig gjør det ulønnsomt å stå lenger i jobb? Arbeiderpartiet med blant annet Rigmor Aasrud – hun var sosialminister under utformingen av loven for pensjonsreformen.

Hvem spilte en hovedrolle for at Arbeiderpartiet gikk til sengs med Høyre og avviste Senterpartiets lovforslag som ville ha opphevet uretten? Nettopp Rigmor Aasrud som første nestleder i arbeids- og sosialkomiteen.

Vel å merke: Aasrud og Arbeiderpartiet trosset LO, som ville at uretten skulle oppheves. «Samordningsfellen» ‒ slik betegnes regelen som raner tjenestepensjon fra norske borgere hvis eneste feil var at de stolte på politikere ‒ har rammet mange personer med lav eller middels inntekt. Det er APs kjernevelgere blant kateketer, prester, miljøterapeuter, maskingravere, sykepleiere, NAV ansatte, teknikere, samt skole- og universitetsfolk.

Hvordan begrunnet Rigmor Aasrud og et annet AP-medlem i arbeids- og sosialkomiteen, Lise Christoffersen, at folk som jobber etter fylte 67 år må tåle å tape pensjon? Jo, de påsto, blant annet i Dagsavisen, at vi som gjør jobber etter 67 år er «privilegerte». (Stortingspolitikere sørget selv for ikke å være «privilegert»: de kan fortsette i Stortinget så lenge de vil uten å tape pensjon.)

Arbeiderpartiet er i fritt fall på meningsmålingene. Mon tro at det skyldes at flere og flere har oppdaget at Arbeiderpartiet svikter sine idealer?

Arbeiderpartiets leder Jonas Gahr Støre skrev til en av ofrene av samordningsfellen: «Arbeiderpartiets utgangspunkt har vært at ingen skal tape på å stå i jobb utover 67 år, tvert imot. Det skal belønnes.» Likevel stemte hele Arbeiderpartiet, Støre medregnet, for det motsatte under behandlingen av Senterpartiets lovforslag fredag den 11. desember.