Du føler deg ofte alene med det. Slik er det ikke. Minst fem prosent gutter og menn i Norge har vært utsatt for seksualisert vold.

Odd Werner Hansen skjulte den mørke hemmeligheten fra barndommen i over 40 år. I 2016 delte han historien sin offentlig. Han ønsket å få bukt med skammen og hjelpe andre i samme situasjon. Det har han gjort på flere måter, blant annet gjennom foredrag og bok. Han har åpnet seg om sin historie i den sterke sakprosaboken «Pappas hemmelighet», skrevet av datteren Vilde Bratland Hansen.

På Kulturkafè TORSDAG 20. oktober kl. 18.00 møter du han på PULS-Ditt værested.

Etter å ha vært utsatt for et seksuelt overgrep kan mange føle skyld og skam. Til tross for den intense skammen og skyldfølelsen ville Odd Werner dele for å hjelpe, og siden han delte sin historie har han hjulpet svært mange. Seksuelle overgrep er på mange måter tabubelagt, spesielt for gutter og menn. Odd Werner står derfor ikke bare opp for seg selv, men også alle andre gutter og menn som bærer liknende bagasje. Han viser at man ikke er alene, og at det er mulig å overvinne de vondeste traumene. Han bidrar til å plassere skyld og skam der det hører hjemme, nemlig hos overgriperne.

PULS-Ditt værested håper denne kvelden vil bidra til åpenhet, kunnskap og forståelse, og ønsker alle hjertelig velkommen!

Kulturkafeer på PULS-Ditt værested er alltid gratis.