Skal vi virkelig la tannstilling bli et nytt klasseskille i Norge?

Av