Smitteverndebatten er i ferd med å ta en ny retning. «Vi må lære oss å leve med smitten», sier nå stadig flere høyt, og mener med det at myndighetene bør lempe på restriksjoner som går ut over alt fra arbeidsplasser til sykefravær, tjenester, fritid og helse.

Et hovedargument som trekkes fram av byrådsleder Raymond Johansen i Oslo, er at den nå dominerende omikronvarianten synes å være mindre farlig enn den forrige virusmutasjonen. Samtidig er det bekreftet at vaksinene gir god beskyttelse mot å utvikle alvorlig sykdom ved smitte, og nå har snart alle som vil i risikogrupper fått sin tredje dose. Johansen spør seg derfor om regelverket er laget for en situasjon vi ikke lenger har, og om det bør vurderes å ta risikoen med høyere smitte i en periode da mange har fått påfyll av antistoffer og bør være godt beskyttet.

NHO Reiselivs-sjef Kristin Krohn Devold har merket seg at det nå er flest uvaksinerte som blir så syke med covid-19 at de blir innlagt på sykehus. Hun mener løsningen framover må være å motivere flere til å vaksinere seg, framfor kollektive, strenge begrensninger.

«Utbredt bruk av vaksinepass vil være motiverende, og bør være det virkemiddelet vi bruker i stedet for skjenkestopp og fortsatt nedstenging», sier reiselivsdirektøren.

Dette er interessante perspektiver som reiser en rekke spørsmål av både prinsipiell, praktisk og faglig karakter. Først og fremst må det faglige grunnlaget selvsagt være godt nok til å kunne støtte oppfatningen av omikronvariantens alvorlighet. Om smitten i større grad slippes løs, er ikke det noe som kan gjendrives over natta om en potensielt langt farligere variant igjen inntrer i bildet. Vi vet at helsetjenestene balanserer på ei tynn linje.

Samtidig har utstrakt bruk av koronapass åpenbart noen prinsipielle sider, selv om debattklimaet tilsier at mange vil mene byrden slik plasseres nærmere der den bør ligge.

Når det bygger seg opp slike forventninger med sterke stemmer i debatten, må regjeringen og faginstansene vise større åpenhet og refleksjon rundt sine vurderinger enn i de siste ukene, da disse legges fram på fredag.