OAs leder kommenterer i sin avis 12. mars om barn utsatt for overgrep. Om at mange kan ha oversett signalene. Barn som ikke har tilstrekkelig kunnskap om hva som er rett og galt, og en overgriper som får barn til å være tro mot deres hemmelighet.

Men hvordan skal man se signalene dersom man ikke vet hva man skal se etter? Og hvordan kan vi sikre at barna vet at det som skjer er feil? Er vi for sent ute med kunnskapsheving på dette risikerer vi at barna allerede har fått denne «kunnskapen» fra en overgriper. En eller ei som har tilpasset opplæringen til å dekke sitt behov, og sørge for hemmeligholdelse gjennom å påføre skyldfølelse, skam, trusler og manipulering.

Mange barn mangler kunnskap om hva som er rett og galt. Dersom ikke trygge voksne gir denne kunnskapen, kan vi ende opp med at vi overlater denne opplæringen til en overgriper. Barn med kunnskap forteller oftere og tidligere om overgrep. Et barn med kunnskap blir mindre interessante for overgripere fordi risikoen for å bli tatt er større. Kunnskap er viktig for å forebygge overgrep, eller sørge for at overgrep tar slutt. Og det er viktig at denne kunnskapen gis så tidlig som mulig. Statistikk fra sentrene mot incest og seksuelle overgrep viser at 36 prosent av de utsatte opplevde sitt første overgrep før de fylte 7 år. 28 prosent før de fylte 13. Det vil si at 64 prosent opplevde overgrep før de fylte 13 år.

SMISO Oppland er et støttetilbud til de som har vært utsatt for seksuelle overgrep og deres pårørende. I tillegg er vi ute og underviser barn om overgrep, samt at vi tilbyr undervisning til ansatte som jobber med barn. Vi har i år sendt ut tilbud til skoler i 15 kommuner for å kunne tilby undervisning direkte til elever. Mange har takket ja.

Vi har også planlagt undervisning for ansatte som jobber med barn tre steder i Oppland. Hensikten med dette er å sørge for at de voksne kan få kunnskap om tegn og signaler, og hva de skal gjøre når de har mistanke om overgrep, og hvordan snakke med barn om overgrep. I tillegg vil vi snakke om hvordan man kan jobbe med temaet seksuelle overgrep i sin tjeneste.

Vi ønsker at alle skal bli bedre til å se og handle, for å unngå kommende Tysfjordsaker og lignende. Dagene som er satt av til disse undervisningene er 11. april på Raufoss, 9. mai i Fagernes, og 19. september på Hadeland. For nærmere informasjon om påmelding, tid og sted ta kontakt med oss.