Skal vi oppløse Innlandet? spurte politikerne. Tja, svarte folket. Folkeavstemningen ga altså ikke politikerne det klare svaret de håpet på. Langt derifra. Når 145.500 har stemt, og det skiller 3738 stemmer mellom ja og nei, er det tett ved jevnt. Fylkesordfører Even Aleksander Hagen (Ap) og fylkesvaraordfører Aud Hove (Sp) står på hver sin side i dette spørsmålet, men ingen av dem så ut som de gledet seg over resultatet da det ble lagt fram.

Det store spørsmålet nå fram mot fylkestingets endelige valg onsdag, er hvor mye vekt man skal legge på et avstemningsresultat der under halvparten av de som kunne, har gitt lyd fra seg. Selv etter flere uker med intens debatt, store og harde ord under høy politisk temperatur, er oppslutningen om folkeavstemningen (47 prosent) enda lavere enn ved fylkestingsvalget i 2019 (57 prosent). Selv om man denne gang kunne stemme enkelt med noe trykk på telefonen fra sofaen hjemme.

Med såvidt lav oppslutning og såpass jevnt resultat, åpner det for at politikerne legger større vekt på de øvrige innspillene som er hentet inn siden fylkestinget vedtok å utsette avgjørelsen. Fylkeskommunedirektøren som allerede fredag skal legge fram sin innstilling i saken, sendte noen tydelige signaler om dette etter resultatet ble kjent. Han vil også vurdere medarbeiderundersøkelsen og høringsinnspillene fra kommunene. Kommunene som har sagt seg positive til å fortsette som Innlandet, representerer rundt regnet 70 prosent av innbyggerne, mens de som vil ut av Innlandet representerer rundt 10 prosent, sa Tron Bamrud under pressekonferansen. Hvordan skal det vektes i dette regnestykket?

Utsettelsen av vedtaket skjedde som noen husker med én stemmes overvekt, da partiveteran Erik Winther brøt med resten av Arbeiderpartiet og stemte med Senterpartiet, Fremskrittspartiet, SV, Rødt og Pensjonistpartiet for gjennomføring av folkeavstemningen. Men allerede flere uker før folkeavstemningen de stemte for, flagget gruppelederne for MDG i fylkestinget at de vil stemme for å beholde Innlandet.

Innlandet Fremskrittsparti skal behandle saken på sitt fylkesårsmøte i helga, og fylkestingsgruppas leder Truls Gihlemoen er tydelig på at han ønsker videreføring av Innlandet.

Men som i de øvrige fylkene som allerede har bestemt seg for å søke oppløsning, blir det trolig Arbeiderpartiet som avgjør. Rapportene sier at det er ganske delte meninger innad i organisasjonen, hvor det nok vil pågå ikke ubetydelig lobbyaktivitet fram mot representantskapets møte på kvelden 22. februar. Erik Winther har allerede bekreftet overfor GD at han vil stemme i tråd med resultatet av folkeavstemningen. Spørsmålet er om han også denne gang vil stå alene.