Victor Nordmann mener at nordmenn skal juble over at staten tjener 11 milliarder og at noen få kraftkommuner tjener 4 milliarder ekstra på eksport av ren og miljøvennlig norsk kraft. Han glemmer tydeligvis at norske husholdninger betaler regninga.

Folk flest sliter med høye strømregninger, og mange aner ikke hvordan de skal få betalt dem. For de som har problemer nå blir det ikke bedre etter nyttår. Økte avgifter på bensin og diesel, økning på 500 på frikortgrensa og økt nettleie gjør store inngrep i folks privatøkonomi. Hvem har vel pluss minus 5000 kroner til overs hver måned til å dekke disse ekstrautgiftene.

I valgkampen lovet statsminister Jonas Gahr Støre at alle skatte- og avgiftsøkninger skulle kompenseres krone for krone. En krone i økning på en avgift skulle kompenseres med en krone i reduksjon på en annen. Denne lovnaden var nok glemt den dagen han entret slottsplassen som Norges nye statsminister.

Fremskrittspartiet har fremmet forslag om en engangsstøtte på 4000 kroner til hver husstand for å kompensere for høye strømpriser. Dette forslaget ble dessverre nedstemt. I stedet får vi en reduksjon i el-avgiften på 10 øre for de tre første månedene i 2022. Dette blir spist opp igjen og vel så det når nettleien skal fastsettes etter den timen i måneden hver enkelt husstand har størst strømforbruk. Det blir som om bensinprisen du betaler skal fastsettes etter bilens forbruk i den bratteste motbakken du kjører i måneden.

Jada, Victor Normann, nordmenn kan juble over eksport av ren norsk kraft til Europa den dagen norske husholdninger ikke blir straffet med skyhøye strøm- og nettleiepriser.