Det grønne skiftet skal ta oss inn i en ny tid med mindre sløsing, lavere utslipp, mer resirkulering og vi skal levere samfunnet videre til neste generasjon i en bedre forfatning enn vi overtok den. Skal vi klare et grønt skifte uten høy arbeidsledighet og et lavere velferdsnivå må det lønne seg å være best på bærekraft, og det gjør det ikke alltid i dag. Vi er klare for et taktskifte i bygge- og anleggsnæringen for mer bærekraft, er dere som politikere og byggherrer klare for det?

Vi i Entreprenørforeningen forbygg- og anlegg (EBA) representerer mange av entreprenørene i næringa. I tillegg til våre medlemmer går cirka 19.000 mennesker på jobb hver eneste dag til en bygge- eller anleggsplass i Innlandet. Unge og gamle, kvinner og menn. De bygger huset ditt, barnehagen og skolen der barna dine har sine hverdager, gangveien der vi ferdes trygt, kontorbygget der vi jobber, bane og trygge veier der du kommer raskt frem og trygt hjem, for å nevne noe. De er også verktøyet for politikere og byråkratiet når problemer skal løses, nytt skal planlegges og bygges eller restaureres og vedlikeholdes.

Men hvordan vil politikerne og byråkratiet at næringen skal utvikle seg, ønsker de å bidra eller være en bremsekloss for bærekraft?

Skal vi bli best på bærekraft og få til de beste løsningene raskt nok, må det lønne seg å være en pådriver av utviklingen i bransjen. En utfordring entreprenørene våre ofte møter er at ambisjonene er høye for bærekraftige løsninger, men det er liten vilje til å ta kostnaden med å bygge klimanøytralt og med løsninger for fremtiden. De som bestiller bygg, bane og veier er ikke alltid villige til å ta de ekstra kostnadene med å kontrollere at bedrifter og underentreprenører er seriøse bedrifter, og til syvende og sist blir prisen det viktigste.

EBA og våre medlemmerønsker tøffe krav, vi skal være best på bærekraft både økonomisk, klimamessig og sosialt. Vi har en unik posisjon i Norge og faktisk i verden. Vi har åpenbare spydspisser og fortrinn som gjør at Innlandet kan være en ledende region for grønn omstilling og bærekraft. Vi får til mye, men vi kan gjøre enda mer om vi spiller på lag.

For i tillegg tilåvære en av de største distriktsnæringene og den største fastlandsnæringen i Norge er næringen også en av de største innkjøperne. Bedriftene i bygg og anlegg omsatte i 2019 for 600 milliarder kroner. I dette beløpet er det også store innkjøp fra maskinleverandører, byggevareforretninger og andre produsenter. På denne måten får både private og offentlige byggherrer en dobbelteffekt ved å stille tøffe klimakrav i anbud til entreprenørene. De får den beste kompetansen og de bidrar til å utvikle leverandørene lengre ned i kjeden. For det er noen som må bygge, vedlikeholde å reparere utslippsfrie maskiner til byggeplasser. Det er noen som må levere materialene som skal være klimavennlige, men de trenger også et volum, de må tjene penger for det må lønne seg å jobbe annerledes og få frem nye produkter.

Vår næring bærer en del av ansvaret for klimautslippene men vi er også en viktig del av løsningen og vi er klare til å ta ansvar. Den norske modellen har et fortrinn. Bedriftene, de ansatte, organisasjonene og myndighetene kan trekke sammen ut av pandemien og ut av klimautfordringene og gjøre samfunnet enda bedre. Vi mener en satsing på bærekraft er å satse på entreprenører som anerkjenner fagkompetanse, som satser på kunnskap, som tar inn lærlinger og bruker lokale leverandører som vil være med på laget for en bærekraftig utvikling.