I sin iver etter å sikre sin rett til å kunne kjøre til døra i Gjøvik sentrum, kommer Bjørn Aamodt med kritikk av ombyggingen av noen hundre meter av Strandgata. Nåværende tilstand på disse meterne er nærmere privatbilismens paradegate, i streben etter dør til dør-bruk av sentrum. Mens den foreslåtte utbedringen vil gi gående, syklende og kollektivbrukerne en god start for en forbedring til et urbant sentrum.

I Strandgatas fulle lengde er det en busslomme i hver retning hvor bussene må kjempe mot biler om bruken. Det er dessverre en del parkeringslommer langs gata og langsetter gatene ellers i sentrum, men disse er også til besvær for store kjøretøyer da bilistene ikke bryr seg om skilting og å få bilen ut av veien for de «skal jo bare».

Skal sentrum bli trivelig og urbant med bo, handel og servering, må privatbilismen bort fra gatene og inn i P-hus. De få gatebaserte p-plassene i sentrum kan gjerne få en time uten betaling, men utover dette må de bli så dyre at det rett og slett ikke frister. Dette gjør at du vil slippe å stoppe opp i 15 sekund mest en buss slipper av/på eller en vareleverandør som kommer med nettopp din oppvaskmaskin, trenger litt plass.

Strandgata er som du sier meget trafikkert, alt for trafikkert. Krysset med Jernbanesvingen/Bjørnsonsgate er en ordentlig propp og meget viktig inn/ut for buss og taxi. En mulighet er å gi trafikken til/fra CC «pålegg» om kjøring via rv4. Kommunens Gatebruksplan skal evalueres over nyttår og håpet er at det blir direkte vanskelig/tungvint å komme til sentrum med bil.

Hans Mustadsgate ble jo endelig ferdig og ble veldig fin på blank papir, men bråstoppen 150 meter inn i Marcus Thranes gate blir dessverre litt komisk. En kjørebane på 6,5 meter er faktisk 0,5 meter over kravet for å få gulstripe, så vi er vel ikke ukjent med slike bredder. Håper at planleggerne har lært litt av renoveringa av ØT-vei med stolpeplassering

Jeg er helt enig med deg i at dessverre blir omkjøringen i anleggsperioden ikke optimal, men jeg foreslår at du er bare en busstur fra en behagelig måte å komme til sentrum. Ordføreren antydet jo at han skulle ta med seg den til en som hadde mer bruk for en slik, men en får jo ikke alt en ønsker seg.

Håper at herren kan tilgi meg mine synspunkter i disse sakene.