I min barndom var jeg fan av Kaptein Sabeltann, og jeg visste at Langemann lurer alle. Nå er jeg voksen, men minner fra barndommen får ofte kontekst i det virkelige livet. Bor du eller har hytte i Gjøvikregionen, kjenner du nok til Horisont. Det er vårt interkommunale renovasjonsselskap som, i teorien, skal hente avfallet hjemme hos deg.

Det har politikerne vedtatt senest med en streng forskrift i 2017, en forskrift bare FrP i Østre Toten var motstander av. Horisont mener forskriften ikke var streng nok, og høsten 2020 sendte de et nytt forslag til kommunene som var mer stram og også vil gi de kontroll på alle som skal hente avfall (altså konkurrentene sine).

Det er også en kraftig innstramming som gir Horisont mer makt til å for eksempel nekte å hente avfallet hjemme hos deg. Uten store diskusjoner sendte politikerne i Søndre og Nordre Land, Gjøvik og Vestre Toten dette ut på høring. I Østre Toten sendte Formannskapet saken tilbake med en rekke endringsforslag.

Politikerne i Østre Toten har ikke fått saken tilbake, men Horisont har likevel sendt saken på høring og de hevder kommunestyrene i alle kommunene har sendt saken på høring. Frekt?

Det som er verre er, er at det som er sendt på høring nå er forskjellig fra det politikerne, i alle fall i Gjøvik, har sendt på høring. Om jeg var politiker i nabokommunene, ville jeg følt meg ganske rundlurt av Horisont nå.

Jeg sendte e-post til Horisont for en uke siden, med kopi til alle ordførerne og kommunene. Ingen svar å få, dessverre. Hvorfor skal man bry seg med hva politikerne sender ut på høring, og hva de folkevalgte mener om saker? Skal man ordne dette på bakrommet?

Langemann lurer alle, og jeg oppfordrer både innbyggere og politikere i regionen om å sende inn høringsuttalelser om denne nye forskriften. Er det slik vi ønsker at ting skal gjøres der vi bor?