– En anonym bekymringsmelding er det det er. Hvis man skal bli tatt seriøst må man stå fram, kommenterte opposisjonsleder Arild Ødegaard (Sp) i Vestre Toten bekymringsmeldingen som tidligere og nåværende ansatte i kommunens hjemmetjeneste sendte til lokalpolitikerne og lokalavisa.

Avsendere svarer at de har forsøkt å gå tjenestevei med sine bekymringer, både gjennom tillitsvalgte og gjennom avvikssystemet, uten at de har opplevd å nå fram til et punkt der situasjonen er reelt drøftet. Beskrivelsene handler om for få ansatte på jobb, mangelfull opplæring, nedgradering av avvik og manglende kontroll av medisiner. Altså et dypt foruroligende bilde på en kommunal hjemmetjeneste som leverer behovsprøvde tjenester og ikke minst medisiner til mer enn 500 innbyggere. Deriblant en bruker som mener å kunne dokumentere å ha fått utlevert feil medisindose en lang rekke ganger. En påstand Fylkesmannen i Innlandet nå gransker.

Hver dag som helst kommer også organisasjonskonsulentene i Agenda Kaupang med en rapport fra en gjennomgang kommuneadministrasjonen selv har bestilt. Denne rapporten imøteses med stor interesse. Fordi det er ganske forskjellige oppfatninger som beskrives fra varslerne og administrasjonen.

Denne saken handler om systemkritikk og hvordan man møter den og de som framsetter slik. Om fagpersoner som mener systemet i dag verken fungerer til det beste for brukerne eller ansatte. Om minst en bruker som mener å ha fått utdelt feil medisiner, også i potensielt svært skadelig mengde. Om at en har ansatte i denne tjenesten som opplever at det er nytteløst å rapportere feil eller «avvik», fordi det ikke fører til noe. Om at en kommune har ansatte i kritiske funksjoner som ikke tør stå åpent fram med sine bekymringer, i en hjemmetjeneste som innbyggerne bare kommer til å bli mer avhengig av at fungerer optimalt i årene som kommer.

Dersom rapporten viser at tjenesten går på skinner, har gjennomgangen vært nyttig for å få dette bekreftet. Uansett skal man være svært forsiktig med å kreve at varslere må stå fram med fullt navn for å bli vurdert seriøst – og kvalifisert til å komme med kritikk av en mektig ledelse.