«Målet er å øke antall kollektivreisende gjennom å tilby et moderne, klimavennlig og pålitelig kollektivtilbud i Innlandet.»

Når man følger 7-åringen sin til stoppestedet for skolebussen på morgenen, burde man i 2020 kunne forvente at han eller hun faktisk kommer seg til skolen med bussen, helst før skoledagen starter. At dette ikke er en selvfølge når skoleskyssen blir kjørt av Innlandstrafikk, tidligere Opplandstrafikk, har vi foreldre på Kapp i Østre Toten kunne bevitne gjentatte ganger i inneværende vintersesong. Dette står i en nesten komisk kontrast til ovenfor gjengitte målsetning som buss-selskapet så fint presenterer på sin egen nettside.

Senest sist fredag ventet mange grunnskolebarn nedover Bjørnsgårdlinna på Kapp forgjeves på bussen som skulle kjøre dem til Kapp skole. Det endte med at noen observante foreldre som tilfeldigvis passerte på strekningen, skysset barna til skolen, som da allerede hadde begynt, og barna hadde da stått og blitt våte og kalde i lang tid. Det var regnvær og litt glatt på vegene denne morgenen, men dette hadde vært varslet flere dager i forveien, og det er helt uforståelig at et moderne buss-selskap ikke klarer å forberede seg på vinterlige forhold som vi vil få mye mer av i fremtiden. Informasjonen om at bussen ikke kommer til oppsatt tid, nådde aldri oss foreldre. Det hjelper lite å sette informasjonen på hjemmesiden etter at bussen skulle ha kjørt.
Dette er verken moderne, pålitelig eller klimavennlig.
Er det slik en moderne skoleskyss ser ut? Skal man som forelder måtte avfinne seg med at tilfeldig forbipasserende skysser ens barn til skolen? Skal man måtte avspasere arbeidstid hver morgen for å påse at barnet faktisk havner på skolen? Hva om man allerede har reist på jobb og er i stadig uvisshet om barnet kom seg til skolen? Er det på denne måten man vil komme omfattende foreldreskyss og kaos på skoleparkeringsplasser til livs?
Det er ingen av disse spørsmålene man får tilfredsstillende svar på når man så ringer den såkalte «kundeservicen» hos Innlandstrafikk. Der blir man istedenfor avspist med fraser som «slik er det om vinteren» eller «det var for glatt». Det er tross alt den samme myndigheten som til syvende og sist har ansvar for både skoleskyss og vintervedlikehold. Vi er flere foreldre som til stadighet ser oss nødt til å ringe til buss-selskapet, uten at det har noen som helst bedrende effekt.
At denne situasjonen er helt uakseptabel, sier seg selv. Her må også skolen på banen og legge press på de som utfører skoleskyssen. Både skole og buss-selskapet har et ansvar for at barna våre kommer seg trygt til skolen til riktig tid. Dersom det ikke skulle la seg gjøre på grunn av vær eller føre, noe som kan skje, så må i det minste skolen og foreldre informeres omgående og på en måte at informasjonen når frem uten den må letes opp. Ellers er alternativet at vi må fortsette å skysse barna til skolen i privatbiler, men vi ønsker ikke å bidra til enda mer privatbilisme. Det er opplagt at det ikke kan være svaret i 2020.

Innlandet fylkeskommune svarer:

Vi tar på alvor at skoleskyssen ikke oppleves forutsigbar og trygg. Vårt mål er at skoleskyssen skal oppleves som sikker, forutsigbar og trygg. Sammen med transportørene jobber vi hele tiden med å kvalitetssikre all transport. Angående denne saken vil vi ta opp med transportør og få deres uttalelse på hva som ikke fungerer. Deretter vil vi i fellesskap gjøre tiltak for å bedre situasjonen.

Angående spørsmål om varsling er vi per nå avhengig av bistand fra skolene fordi de fleste skoler har sms-varsling til foresatte/elever. Bare vi klarer å få varslet skolen bør dette kunne fungere bedre enn at det er tilfeldigheter som gjør at manglende skoleskyss oppdages. Vi skal dobbeltsjekke at varslingsrutinene overholdes, alt fra sjåfør via busselskap til vårt kundesenter og ut til skolen.

Tor Haugstulen, enhetsleder samferdsel