I Østlendingen torsdag 15. juli kunne en lese at Anja Marthinsen og Mats Albriktsen, som vil satse på storfe i ulvesona, har fått avslag på rovdyrforebyggende tiltak av statsforvalteren fordi de har for mange dyr, og at det ikke skal være beitedyr i ulvesona. Men uansett så sier det seg selv at å slippe husdyr i et friområde for ulv uten rovdyrforebyggende tiltak, blir å sende dem til den visse død, og med de forferdelige lidelsene det medfører. Har det virkelig gått så langt at det er ulven som skal sette standarden for hvor vi kan slippe beitedyra våre i framtida?

Men hva skal ulvene i denne sona leve av når alle beitedyra er borte, og alle de andre dyra er blitt oppspist? Er det statsforvalteren, sammen med disse forskjellige rovdyrvern-organisasjonene som da må sørge for å bringe inn mat til dem? For ulven lever kun på kjøtt, og da må vel de som har ansvaret for ulvens ve og vel kjøpe inn kjøtt og fore dem med, ellers vil de jo svelte i hjel?

Er det ikke snart på tide at litt sunt bondevett begynner å snike seg inn i hodene på dem som har ansvaret for denne idiotiske rovdyrpolitikken? For det første mener jeg man må oppheve fredningen av de store rovdyra slik at de kan jaktes på i likhet med andre dyr, og for det andre må dette store området som utgjør ulvesona frigis til mer vettuge formål, for eksempel til å produsere verdens reneste og beste kjøtt. For det er vel ingen som spiser ulvekjøtt, som bl.a. blir produsert på kjøttet fra husdyra våre?

Det kunne vært interessant å få vite hva dette vanviddet koster skattebetalerne, bare for å tilfredsstille disse ekstreme og uansvarlige rovdyrvernerne som gir blaffen i om de store rovdyra, og da i første rekke ulv og jerv, river i hjel husdyr, hjortedyr og jakthunder. De forferdelige lidelsene disse dyra må igjennom etter møte med ulvekjeften affiserer dem tydeligvis ikke. Det er i våre beitmarker de verste dyretragediene skjer, takket være bl.a. ulven. Og det er det myndighetene som har ansvaret for.

Jeg håper det blir ei forandring til det bedre på denne rovdyrpolitikken med ei annen regjering, men er litt usikker på Aps holdning til rovdyrpolitikken. Og fra tidligere husker jeg hvordan SVs representanter kjempet med nebb og klør for de store rovdyra, og da spesielt for ulven.