Det startet som et utspill fra nyvalgt styremedlem i SK Gjøvik-Lyn, Torgny Sæthermoen, om å sende en buss til Ukraina med utstyr og hjelp til barn i det krigsherjede landet. Etter en ringerunde til kommunens idrettslag endte utspillet med at 13 idrettslag gikk sammen om å starte en innsamlingsaksjon av penger blant klubbenes medlemsmasser.

Prosjektet er kalt «Idrett for fred».

Hjelp til utstyr

Pengene skal brukes til å støtte flyktninger som ønsker å være med i idrettslag i kommunen i form av utstyr eller annen nødvendig hjelp. Det innsamlede beløpet skal disponeres og fordeles av en uavhengig tredjepart. Når idrettslagene får flyktninger som vil være med på idrettsaktiviteter og trenger utstyr, så vil de kunne melde fra om dette og hjelpe flyktningene med å få midler til utstyr som trengs.

– Pengene samles inn ved at vi oppretter et prosjekt i Totens sparebanks lokalverdi.no. Der kan alle som ønsker å bidra på en veldig enkel måte bidra. Pengene blir stående på konto i Totens Sparebank fra aksjonen starter 1. april til den slutter 1. juni. Det innsamlede beløpet vil da bli overført til den uavhengige tredjeparten som fordeler pengene etter enkle kriterier som vi blir enige om, sier styremedlem Stig Morten Brandsdal Kristiansen i SK Gjøvik-Lyn.

Ønsker å bidra

Det betyr at unge flyktninger kan få støtte til treningsdress, sko, tennisracket, kølle eller andre ting de trenger for å være med i den idretten de ønsker.

– Målet med innsamlingsaksjonen er å hjelpe flyktninger som kommer til kommunen vår. Vi vil gjerne ta dem med i aktiviteter og bidra til at de kan bli en del av lokalsamfunnet på en fin måte. Vi vet nok ikke hvor godt vi har det her i Norge, og det minste vi kan gjøre er å bidra til at de får mulighet til å drive med idrett dersom de ønsker det, sa Torgny Sæthermoen i SK Gjøvik-Lyn.

Det var bred enighet blant klubbene som var med på møtet. Alle synes tiltaket var veldig godt, og idrettslagene skal bidra med å spre informasjon om innsamlingsaksjonen gjennom sine hjemmesider, på sosiale medier og på andre måter i sine respektive lag.

Ros fra ordføreren

Utgangspunktet for ideen var å hjelpe flyktninger fra krigsherjede Ukraina, men møtet ble raskt enige om at midlene også skal kunne brukes til unge flyktninger fra andre deler av verden som eventuelt kommer til kommunen.

Ordfører Torvild Sveen var også til stede på møtet. Han var full av beundring av idrettslagenes initiativ.

– Jeg er veldig glad for dette initiativet. Idrett er en av de enkleste veiene til integrering gjennom å lære seg språket og få venner og prøve å glemme det vonde mange av de som kommer hit har opplevd, sa ordfører Sveen til idrettslagene som var til stede på Gjøvik stadion.

Han fortalte at Gjøvik kommune skal ta imot 150 flyktninger fra Ukraina pluss åtte enslige mindreårige.

– Det er vanskelig å si hvor mange av disse som er barn. Foreløpig vet vi ikke eksakt, men det er grunn til å anta at rundt halvparten av de som kommer er voksne og halvparten er barn. Det er viktig at vi sørger for at de får en god start når de kommer til oss. Det prosjektet dere nå setter i gang bidrar til det på en fin måte, sa Torvild Sveen.