Skal forske på meningen med livet under koronakrisen

Gjøvik sykehus og Sykehuset Innlandet er med i et omfattende korona-prosjekt.