I en kronikk i OA peker jeg på nødvendigheten av å la verdiene våre styre teknologien og ikke omvendt. Jeg brukte spørsmålet «er du for eller mot genredigering?» som eksempel på retoriske spørsmål som kan avlede fra viktige og vanskelige spørsmål. Her må jeg ha truffet en usedvanlig øm tå hos Bioteknologirådets direktør Ole Johan Borge.

Borge har helt rett i at magefølelsen er viktig for folks vurderinger – men den kan også bygge på og forsterke fordommer. Dessuten er følelsene lette å forlede og de kan overskygge viktige og vanskelige spørsmål. I tillegg viser solid forskning at magefølelsen i liten grad påvirkes av kunnskap og rasjonelle argumenter.

For ett år siden ble to genredigerte tvillinger født i Kina: Nana og Lulu. Forskeren He Jiankui hadde genmodifisert embryoene slik at de skulle ha genetisk motstandskraft mot hiv-smitte. Forskere mener at denne genendringen også kan gi økt evne til hukommelse og bedre restitusjon etter slag, men også at den kan gi kortere liv.

Hvordan skal vi finne ut av om Nana og Lulu faktisk har økt motstandskraft mot hiv? Hvordan skal man ta rede på andre (utilsiktede) virkninger av genredigering, som økt hukommelse og kortere liv? Hvor mange generasjoner må man studere for å ha brukbar oversikt over konsekvensene? Og sist, men ikke minst, hvordan skal man kunne styre teknologien slik at den blir brukt til felles beste i tråd med grunnleggende verdier?

Dette er spørsmål som Bioteknologirådet – og vi alle – burde være opptatt av. Og det er spørsmål som ikke besvares ved å appellere til magefølelsen.

Jeg har i alle sammenhenger skrytt av Bioteknologirådets informasjonsarbeid. Det kommer jeg til å fortsette med. Men jeg kommer også til å si ifra når det er noe som jeg mener kan forbedres. Da håper jeg at Bioteknologirådet er i stand til å ta ballen og ikke personen.