Skal evaluere nærskoleprinsippet

JUSTERINGER: - Vi skal være så ærlige å innrømme at det er fordeler og ulemper ved alle inntaksmodeller, og det kan være at vi bør drøfte endringer eller i det minste justeringer av nåværende modell, skriver artikkelforfatteren.

JUSTERINGER: - Vi skal være så ærlige å innrømme at det er fordeler og ulemper ved alle inntaksmodeller, og det kan være at vi bør drøfte endringer eller i det minste justeringer av nåværende modell, skriver artikkelforfatteren. Foto:

Av
DEL

MeningerSenterpartiet gikk til valg på en inntaksmodell til videregående skole basert på nærskoleprinsippet, i motsetning til «fritt skolevalg», og Ap og Sp har fastslått nærskoleprinsippet i sin styringsplattform for Innlandet fylkeskommune. Nærskoleprinsippet gir alle med ungdomsrett større mulighet til å gå på den nærmeste skolen, sammenlignet med ved fritt skolevalg. Ved fritt skolevalg risikerer de med dårligst karaktergrunnlag i større grad enn ved nærskoleprinsippet å bli tvunget til å gå på en «mindre populær» skole lenger unna, kanskje med hybeltilværelse som konsekvens. Nærskoleprinsippet gir også skolene og særlig de i distriktene mer forutsigbarhet, både med hensyn til elevtilgang og innretning av skoletilbudet mot det lokale arbeidslivets behov. Utdanningsforbundet i Innlandet og SePu (Senter for praksisrettet utdanningsforskning ved Høgskolen i Innlandet) gir sin tilslutning til nærskoleprinsippet som inntaksmodell. Det samme gjør LO i Innlandet.

Fellesnemnda som forberedte fylkessammenslåingen mellom Hedmark og Oppland, fattet i juni 2019 vedtak om at Innlandet fylkeskommune skulle ha nærskoleprinsippet eller «geografisk styrt inntak» til de videregående skolene. Administrasjonen fikk fullmakt til å utforme et regelverk i tråd med nærskoleprinsippets intensjoner. Dette regelverket må være håndterbart for administrasjonen, og ble kunngjort som en forskrift på nyåret. Elevene blir styrt til nærmeste skole som har det tilbudet det søkes på, utfra bussreisetid mellom viktigste bussholdeplass i hver elevs eget postnummerområde og aktuell skole. Dersom bussreisetida til flere skoler er under 10 minutter i forskjell, så kan elevene velge fritt mellom disse skolene. Er bussreisetida over 1 time, så står elevene helt fritt. Fra dette regelverket kan det søkes om dispensasjon ut fra helsemessige, sosiale eller pedagogiske grunner, og når det gjelder spesiell fordypning som krav til videre studier eller spesielle idrettsfag. Elever som har påbegynt sin utdannelse på en skole, får selvsagt fullføre denne.

Men med nærskoleprinsippet er det slik at valg og opptak til vg2 ikke er bestemmende for hvilken skole elevene blir henvist til ved søking på vg1. Det er først gjennom søknadsprosessen til vg2 at det blir avklart hvilken skole elevene får tilbud om plass ved, ut fra deres egne ønsker, konkurransegrunnlag og hvilke vg2-alternativer som faktisk blir opprettholdt.

Det har i den senere tid vært innslag i media om elever i tidligere Oppland fylke som ikke får gå på den skolen de aller helst vil, enten det skyldes bortfall av ordningen med «fritt skolevalg» eller at de helst vil gå på en skole på vg1, hvor de senere vil søke seg til aktuelt vg2-tilbud. Nå er imidlertid regelverket gitt, og dette kunne ikke endres få uker før søknadsfristene. Skulle en dessuten ha løst ett problem ved å flytte en grense ett sted, så hadde det fort oppstått utfordringer andre steder. Dette er dilemmaet en da ville ha stått overfor, samtidig som at «videre grenser» fort kunne ha underminert mye av intensjonen med nærskoleprinsippet. De elever som oppfyller kriteriene for å kunne søke om dispensasjon, vil som nevnt likevel kunne gjøre det, jf forskrift.

Vi i flertallsposisjonen i Innlandet fylkesting ønsker etter denne inntaksrunden å evaluere nærskoleprinsippet eller geografisk styrt skoleinntak. Vi skal være så ærlige å innrømme at det er fordeler og ulemper ved alle inntaksmodeller, og det kan være at vi bør drøfte endringer eller i det minste justeringer av nåværende modell. Vi avventer også hva som blir utfallet av regjeringens høringsrunde om obligatorisk fritt skolevalg fra og med skoleåret 2021/22. Uansett inntaksmodell så skal alle elever gis et godt videregående skoletilbud!

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags