Skal bruke 47 millioner: Ny gang- og sykkelveg til «Helvetes-svingen»

Nå skal «Helvetes-svingen» og Prost Blomsgate tilrettelegges for gående og syklister.