Depresjoner, stress og isolasjon. Dette opplever hver tredje doktorgradskandidat når de jobber med oppgaven sin. Nå skal fire ansatte med doktorgrad ved Institutt for helsevitenskap ved NTNU i Gjøvik lære å gjøre livet litt lettere for nye kandidater.

Det er normalt med krevende situasjoner under jobben med ph.d, det som tidligere het doktorgrad. Men det er riktig og viktig å luke vekk det som kan unngås, fordi unødige plager sjeldent er et pluss under arbeidet. I høst har Kari Smith, professor ved Institutt for lærerutdanning ved NTNU, ledet MH-fakultetets ph.d-veiledningsprogram. MH er forkortelse for Fakultet for medisin og helsevitenskap ved NTNU.

På kurset lærer 30 ansatte med ph.d. ved MH hvordan de skal gjøre en god jobb som veiledere. Linda Stigen, Hege Kletthagen, Anne Vifladt og Ine Wigernæs ved Institutt for helsevitenskap ved NTNU Gjøvik (IHG) er blant deltakerne.

Kursleder Kari Smith har tidligere veiledet 20 ph.d.-stipendiater. For øyeblikket har hun ni stipendiater som hun veileder. Hun sier selv hun aldri blir utlært på dette. Hvert veiledningsoppdrag er ulikt. Men i bunnen hos veilederne må det være en kombinasjon av forskerkompetanse, pedagogisk kompetanse, empati og kommunikasjonskompetanse. Kunnskap om forskning er som regel ivaretatt gjennom egen doktorgrad. De andre feltene er det vanlig at må trenes opp.

Blant annet må en god veileder lære å sette grenser i kontakten med ph.d.-kandidaten ved at de har felles forståelse av hyppighet av kontakten de skal ha, og hvor snart tilbakemeldinger skal gis. Nokså opplagt? Ja, men hvis man ikke snakker om det kan det bli irritasjonsmoment.

Andre ting en veileder må tenke på er hvordan vanskelig situasjoner skal tas opp. Hvem skal være førsteforfatter og andreforfatter, og hva hvis avhandlingen ikke blir godkjent.

Antallet ph.d.-kandidater på IHG øker. Dette er en del av vår strategi med å bygge opp forskningskompetanse. Programmet gir derfor viktig og etterspurt kunnskap. I 2020 blir det for øvrig arrangert eget ph.d.-veiledningsprogram på NTNU i Gjøvik.

Våre deltakere på kurset sier de har nytte av kurset. Hege Kletthagen ved IHG tok sin ph.d. i 2015. I dag er hun biveileder for en kandidat og hovedveileder for en annen. Hun kjenner på ansvaret og reflekterer hele tiden over rollen sin. Men det å legge til rette for en åpen kommunikasjon og å avklare forventninger er viktig, og noe av det hun tar med meg fra samlingene.

Det er ulike måter å veilede på hvis for eksempel stipendiaten jobber alene, eller om han eller hun er del av et team som er vanlig i lærerutdanningene og i realfag. Men veilederens ansvar og rolle er like fullt nokså lik, mener Smith. Derfor er refleksjoner og diskusjoner rundt situasjoner som kan oppstå en del av innholdet i kurset.

Linda Stigen disputerte i fjor. Hun skal veilede en kollega som skal i gang med ph.d. nå i vinter. Hun har lært mye av å diskutere med veiledere som har erfaring. Refleksjonene har gjort henne mer bevisst den rollen jeg skal inn.

Ine Wigernæs fra IHG har ennå ikke veiledet noen kandidater, men er motivert for å påta seg rollen. Hun mener det er paralleller til samarbeidet mellom kandidaten og veilederen og det som skjer mellom en toppidrettsutøver og treneren: Det er langvarig og det er helt i det øvre sjiktet når du får en individuell veileder. Begge vil lykkes og langsiktigheten må ivareta liv og helse og ikke bare prestasjoner.

Det er en viktig bekreftelse at Smith mener MH tar veiledningsarbeidet på alvor. Som forsknings- og utdanningsinstitusjon er vi opptatt av at studenter som er motiverte for ph.d. får en best mulig arbeidsprosess. Da er gode veiledere en viktig faktor.