Østre Toten kommune trenger noen som kan bekjempe kjempebjørnekjeks, og sørge for at den svartelistede planten ikke kommer seg til naturreservatet i Sundvika.

– Jobben består i å finne, fjerne og punktsprøyte for å bekjempe den langs Lenaelva og noen andre steder. Vi har en viss oversikt over hvor det er kjempebjørnekjeks, men du må regne med å gå elvelangs for å lete etter planter, skriver Østre Toten kommune.

Fant store mengder giftige planter i Lenaelva: – Dette er ikke greit

De beskriver jobben som en sommerjobb, deltid – fra juni til september – og anslår at det er snakk om en arbeidsmengde på mellom to og tre ukeverk.

– Arbeidet må gjennomføres spredt, avhengig av været og når blomstringen foregår, skriver de.

Årsaken til at Østre Toten kommune nå leter etter en som kan nedkjempe de invaderende kjempene er at den gamle bekjemperen har sluttet. Kommunen får penger fra Statsforvalteren for å bekjempe den svartelistede planten.

Uønskede planter brer om seg på Gjøvik: – Vi trenger hjelp for å kunne bekjempe dem

De stiller to krav til den som skal ansettes: Sertifikat og sprøytesertifikat.

– Du bør være fleksibel, selvstendig og i stand til å gjennomføre oppdraget på egen hånd og etter behov innenfor de rammene som gjelder, skriver de.

Kommunen mener jobben bør være godt egnet som en ekstrajobb for en gårdbruker eller en student.

Disse plantene må stoppes: – I år har det eskalert