Øker avgiften for elbiler – kutter for diesel og bensinRegjeringen vil øke årsavgiften med 1.200 kroner for nullutslippsbiler og gjøre den 300 kroner billigere for fossilbiler fra 2018. Venstre reagerer kraftig.

– Det gir ingen mening å fase ut et viktig insentiv for å skaffe seg elbil, sier Venstre-nestleder Ola Elvestuen til NTB.

Han viser til at regjeringen selv har slått fast at utslippene fra transportsektoren best kan løses ved en gradvis overgang til null- og lavutslippskjøretøy.

– Stortinget har vedtatt, med regjeringspartienes stemmer, at innen 2025 skal alle nye biler som selges være lav- eller nullutslippskjøretøy. Med dette forslaget blir det nesten umulig å nå det målet, sier Elvestuen, som leder Stortingets energi- og miljøkomité.

Under radaren

Avgiftssjokket på elbiler i regjeringens forslag til statsbudsjett har så langt gått under medieradaren. Konkret legger regjeringen opp til å innføre halv årsavgift for elbiler fra 2018, for så å øke til full årsavgift fra 2020.

Samtidig justeres årsavgiften for fossilbiler fra 3.135 i år til 2.820 kroner i 2018. For personbiler med partikkelfilter kuttes avgiften fra 3.655 til 3.290 kroner i 2018.

– Med dette forslaget er det feil hånd som gir og feil hånd som tar. Resultatet vil bli økte utslipp, og økte kostnader for folk som ønsker å kjøre miljøvennlig. Det er bortimot uforståelig at regjeringen går inn for dette, sier Elvestuen.

Dette betyr at også regjeringens «lille halmstrå» i klimapolitikken, nemlig elbilsatsingen, glipper, mener MDG-talsmann Rasmus Hansson.

– Om få tiår skal hele personbilflåten være nullutslippsbiler. Da er avgiftsøkninger for elbil det stikk motsatte av hva vi trenger, sier han.

Omlegging

At regjeringen allerede nå legger føringer for avgiftene i 2018 har med omleggingen av årsavgiften å gjøre.

Neste år er nemlig siste gang skatteetaten driver inn denne avgiften. Ved å overlate til forsikringsbransjen å kreve den inn sammen med den obligatoriske bilforsikringen, sparer det offentlige anslagsvis 62 millioner kroner i året.

Fra 2018 skal det som bransjen da vil kalle trafikkavgift inngå som del av forsikringspremien. Forsikringsbransjen skal så tilbakeføre avgiften i sin helhet til staten og bedyrer at prosessen i seg selv ikke vil føre til høyere premie for den enkelte.

Påslag

I forslaget til statsbudsjett slås det fast at avgiftsfordelene for nullutslippsbiler over tid skal fases ut. Regjeringen viser til at endringene ble varslet i revidert nasjonalbudsjett allerede i fjor.

I praksis går Finansdepartementet inn for å sette avgiften på nullutslippsbiler lik den for motorsykler. Det innebærer at årsavgiften for elbiler øker fra 445 kroner i år til 1.960 kroner i 2018 og videre til 2.820 kroner i 2020. Grepet vil gi 225 millioner kroner mer i inntekter til staten i 2018.

– Skal det bli en budsjettavtale mellom de borgerlige partiene, er det mye i budsjettforslaget som må endres. Et av punktene er at det alltid skal være billigere å velge elbil foran fossile biler, sier Elvestuen. (©NTB)