– Høyhus vil ødelegge friluftsopplevelsen på Sjusjøen

Kritisk: Bak Tormod Shcei ligger tidligere Sjusjøen Sportsstue hvor det kan komme et åtte etasjers leilighetsbygg.

Kritisk: Bak Tormod Shcei ligger tidligere Sjusjøen Sportsstue hvor det kan komme et åtte etasjers leilighetsbygg.

Artikkelen er over 2 år gammel

– Om det settes opp leilighetsbygg på 25–30 meter vil det prege hele Sjusjøen. Ikke bare sentrum.

DEL

Tormod Schei har leilighet i Sjusjøen fjellstuer. Han tror ikke noen klarer å forestille seg hvor høyt det blir med åtte etasjer som Arthur Buchardt og Leif Atle Viken har bedt kommunen vurdere i et planprogram.

– Vil prege den friluftsopplevelsen

– Det vil ikke bare synes i sentrum. De byggene vil prege Sjusjøen fra åsen og lia bak her, fra Rømåsen, fra Snørvillen og fra Midtfjellet. Så høyt blir det, og det vil naturligvis prege den friluftsopplevelsen folk som kommer hit ønsker. Jeg er ikke imot fortetting i sentrum, men ikke bygg som vil synes fra alle steder i fjellet her, sier han.

Politikerne deler ikke hans skepsis foreløpig.

– Nei, vi må vente til vi får se dette nærmere. Det skal igjennom et planprogram og først når det ligger klart på bordet med detaljer for byggene vil vi kunne vurdere det skikkelig. Det skjer mye på Sjusjøen, og det er innenfor dette området vedtatt at det skal bygges tett. Da må vi også vurdere disse innspillene, sier varaordfører Geir Roger Borgedal om høyhusplanene i sentrum.

182 leiligheter

Han er ikke redde for at et eventuelt leilighetsbygg i åtte etasjer danner presedens på Sjusjøen.

– Nei, hver søknad må behandles for seg.

Politikerne i planutvalget fikk informasjon om ulike planlagt og pågående prosjekter i sentrum. Bare der er det skissert 182 leiligheter. 72 av de i de mye omtalte høyhusene til Buchardt og Viken.

Artikkeltags