Sju søkere vil undervise i kommunikasjon ved Fagskolen i Gjøvik - her er søkerlista

Fagskolen Innlandet i Gjøvik har ledig undervisningsstilling innen yrkesrettet kommunikasjon. Fire menn og tre kvinner har søkt stillingen.