Sju søkere vil jobbe med psykiatri og rus i Vestre Toten – her er søkerlista

Psykiatritjenesten i Vestre Toten kommune har ledig hel, fast stilling som vernepleier innenfor psykisk helse og rusomsorg. To menn og fem kvinner har søkt stillingen.