Sju søkere vil bli fastlege i Vestre Toten – her er søkerlista

Vestre Toten kommune har ledige fastlegehjemler ved Raufoss kommunelegekontor og Nysethveien legekontor.