Sju søkere vil bli behandler – ingen psykolog – ved DPS i Gjøvik

Sykehuset Innlandet HF har ledig stilling som poliklinisk behandler psykologspesialist ved Distriktspsykiatrisk senter (DPS) i Gjøvik.