Det opplyser Kripos i en pressemelding. Operasjonen har vært ledet av FBI, og den har vart over flere år. Flere politidistrikter har vært involvert, men Kripos opplyser ikke hvem disse er.

Operasjonen knytter seg til kryptert kommunikasjon mellom tunge kriminelle, og det er gjort betydelige beslag av narkotika i forbindelse med pågripelsen av sju personer i Norge.

Norsk politi har siden februar mottatt overskuddsinformasjon fra amerikanske myndigheter om alvorlig kriminell aktivitet i Norge. Denne informasjonen har blitt foredlet og videresendt til aktuelle politidistrikt.

Beslaglagt penger

– Som følge av informasjonen er syv personer pågrepet i forskjellige distrikt, siktet for alvorlig narkotikakriminalitet. Det er gjort betydelig beslag av narkotika og penger, sier politiadvokat Morten Stene ved Kripos.

De siktede er pågrepet i Norge, og sakene etterforskes av de aktuelle politidistriktene.

– Av hensyn til den videre etterforskningen ønsker vi ikke å si noe om hvilke distrikt som har deltatt i operasjonen. Det er også planlagt pågripelse av en person i utlandet. Denne personen har en bakmannsrolle. Flere trailere med til sammen betydelige mengder narkotika har også blitt stoppet i Sverige, der politiet har opplysninger om at det skulle transporteres videre til Norge, opplyser Kripos.

Under etterforskningen er det avdekket en ny modus for å smugle narkotika inn til Norge.

Tunge kriminelle miljøer

– Denne modusen var også ukjent for flere av våre internasjonale samarbeidspartnere, og har fått oppmerksomhet internasjonalt. Av hensyn til den videre etterforskningen ønsker vi ikke å gi noen detaljer om denne metoden, sier Stene.

Flere av de pågrepne har tidligere vært ukjente for politiet, og det hadde krevd betydelige ressurser å avdekke deres roller uten informasjonen fra den internasjonale politioperasjonen.

– Dette viser viktigheten av internasjonalt politisamarbeid, samtidig som politiet må jobbe med metodeutvikling for å holde tritt med den teknologiske utviklingen. Når tunge, organiserte kriminelle miljøer jobber på tvers av landegrensene, må politiet gjøre det samme, sier Stene.

OA har vært i kontakt med Kripos. De vil ikke opplyse om Innlandet politidistrikt er blant dem de samarbeider med. – Vi kan ikke gå inn på hvilke politidistrikt av hensyn til videre etterforskning, opplyser kommunikasjonsavdelingen i Kripos til OA.