Sjokkdigitaliseringen av Norge

Av
DEL

oa menerDe siste uke har vi vært gjennom så mye. Også en nærmest sjokkartet opplæring i digitale verktøy. Da skolen stengte ned, hjemmekontor ble etablert og helsetjenesten gikk i gul beredskap, hadde vi ikke annet valg enn å lynraskt orientere oss i de digitale muligheter som finnes. Over natta måtte vi koble på, laste ned, logge på, og få det hele til å fungere så noen lunde etter hensikten.

Det er anslått at vi disse ukene har gjort erfaringer på digitale løsninger som i normalt tempo ville tatt 10-15 år å utvikle. Mange kommuner og områder har lenge hatt ambisiøse strategier for ulike former for digitalisering. Digitale ferdigheter ble for eksempel tatt inn i læreplanen i skolen allerede i 2006. Nå fikk lærerne ei helg å forberede seg på til å starte heldigital fjernundervisning. Fordi vi plutselig sto i en situasjon der det ikke lenger var noe valg, eller annet som av økonomiske eller andre hensyn måtte prioriteres foran.

Digitaliseringen har selvfølgelig pågått lenge, men skjøt nå rakettfart. Det er ei fjær i hatten for Østre Toten kommune å bli trukket fram som godt eksempel på utnyttelse av digitale muligheter nå de siste ukene. Symbolsk nok er det hele orkestrert fra et hjemmekontor i Portugal. På få dager fikk Østre Toten opp å stå løsninger for virtuelle familievisitter hos beboere på sykehjem, digitalt tilsyn og avstandsoppfølging hos hjemmeboende mottakere av omsorgstjenester – og Nyby-appen som i løpet av noen dager rekrutterte mange hundre frivillige til tjeneste på alle mulige nivåer. Det er spennende å få være vertskommune for utprøving av nye digitale løsninger innen helse og omsorg, som det bare vil bli flere av i framtida.

Digitaliseringbølgen understreker igjen behovet for raskere utbygging av bredbånd, som nå tydelig viser seg som samfunnskritisk infrastruktur og helt nødvendig for å sikre innbyggerne like og gode tjenester.

Det blir spennende å se hvordan den videre utviklingen skjer etter de erfaringer som nå er gjort. Vi ser for eksempel at en del jobbreising kan erstattes med digitale møter. Det kan bli en del av løsningen på hvordan redusere klimautslippene fra trafikk.


Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags