Sjekk vannstanden i Vestoppland her

På landsbasis er 2020 blant de mest snørike årene på 60 år. Derfor ventes det flom flere steder denne senvåren og sommeren.