Sjeføkonom Kyrre Knudsen i Sparebank 1 SR-Bank sier til Nettavisen at flyktningene fra Ukraina kan føre til at leieprisene stiger mer enn de har gjort så langt i år.

Ifølge Eiendom Norge har utleieprisene i storbyene steget med 9,3 prosent det siste året. I Oslo og Stavanger er veksten tosifret.

– Det er snakk om et enormt stort antall som skal bosettes i løpet av svært kort tid. Over halvparten av befolkningsveksten skyldes innvandringen fra Ukraina. Befolkningsvekst er selvfølgelig en utrolig viktig driver for boligmarkedet, sier Knudsen.

Han forklarer at Ukraina-krigen vil få store konsekvenser for boligmarkedet og svært store konsekvenser for utleiemarkedet:

– Potensielt kan markedet blåse leieprisene til himmels her.

– Står bak halvparten av prisøkningen

Leieprisene stiger mer enn boligprisene.

– Det skyldes Ukraina-flyktningene som er en «unormal» gruppe i denne sammenheng. Det er høyst uvanlig at såpass mange på en gang først og fremst er aktuelle for å leie og ikke eie.

Knudsen sier det derfor et en utfordring man ikke har stått overfor tidligere, og der man i begrenset grad kan lære av historien.

Sjeføkonomen anslår at ettersom leieprisen har økt med ti prosent det siste året, og Ukraina-flyktningene står bak halvparten av folkeveksten, kan man anta at halvparten av leieprisøkningen skyldes Ukraina-krigen.

– Lønnsomhet er årsaken

Administrerende direktør i Eiendom Norge, Henning Lauridsen, tror derimot ikke at de ukrainske flyktningene har bidratt like mye til leieprisveksten som Knudsen.

– Den viktigste årsaken til den sterke veksten i leieprisene er at utleiers kostnader har steget på grunn av økt rente, skatt og inflasjon. Det fører til at de utleierne som kan øker leien for å få dekket kostnadene. En god del av de som leier ut har sluttet med det, fordi det ikke er lønnsomt lengre. Det er også færre nye utleiere på grunn av lav lønnsomhet, sier han.

Eiendomstoppen legger også til at det for eksempel i Oslo er ulønnsomt å kjøpe bolig for utleie med tanke på dagens pris og rentenivå.

– I tillegg er etterspørselen etter leiebolig sterk, spesielt på grunn av kraftig befolkningsvekst på grunn av mange flyktninger fra Ukraina.

Påvirkningen kan bli større

– Hvor stor betydning har flyktningene fra Ukraina hatt for at leieprisene har steget?

– Over 40.000 flyktninger fra Ukraina har blitt bosatt i Norge, og de fleste i leiemarkedet. De er godt spredt rundt omkring i ulike kommuner og mange boliger som ellers ikke har vært leid ut er tatt i bruk. Den økte etterspørselen etter leieboliger for å bosette flyktningene har bidratt til økte leiepriser, men sannsynligvis ikke så mye så langt, svarer Lauridsen.

Han tror påvirkningen på leieprisene kan bli større fremover dersom det fortsetter å komme mange flyktninger fra Ukraina.

– Årsaken er at mange tilgjengelige boliger nå er «brukt» opp til å bosette de som har kommet til nå. Det er derfor viktig at stat og kommune tilrettelegger for boligbygging så godt de kan i tiden fremover for å hindre stor prisvekst og mangel på boliger.

Trekker opp inflasjonen

– Leieprisene har steget så mye at SSB nevnte det som et av forholdene som trekker opp inflasjonen da de publiserte inflasjonstallene for mai. Det er ikke normalt. Markedet har nok til en viss grad tatt innover seg effekten av flere Ukrainere, men ettersom den store bosettingen også ligger foran oss, er det naturlig at trenden bare vil fortsette, sier Knudsen.

Han trekker også fram flere faktorer som spiller inn: Hvor lenge blir ukrainerne værende i Norge? Hvor lang tid tar det før de får seg jobb? I hvilken grad går det offentlige inn og påvirker markedet?

– Jeg synes uansett det er underlig at det ikke er større offentlig debatt om hvordan i all verden samfunnet skal få til dette.