(Nettavisen:) Det har vært turbulente tider i finansmarkedene de siste ukene. Nisjebanken Silicon Valley Bank (SVB) ble stengt av myndighetene, og vekket uro i banksektoren over hele verden.

Samtidig har nordmenns lommebok allerede vært gjennom en «perfekt storm» med hyppige rentehevinger, dyre strømpriser, uforutsigbare bensin- og dieselpriser og rekordhøy inflasjon.

En ny undersøkelse fra Santander Bank viser at seks av ti nordmenn i en eller annen grad bekymrer seg for egen økonomi. 30 prosent sier de i liten eller meget liten grad har råd til uforutsette utgifter dersom prisstigningen fortsetter.

Torsdag kommer Norges Bank med en ny rentebeslutning. Kan norske lommebøker vente seg et nytt rentehopp?

– Uansvarlig å heve renten

Jan Ludvig Andreassen fraråder Norges Bank fra å heve renten nå.

– Gitt det risikobildet man har nå er det uansvarlig å heve renten nå. Det er veldig labilt. En feil i en eller annen sentralbank ett sted har globale innvirkninger, sier Andreassen til Nettavisen.

Sjeføkonomen peker også på at de fleste prognosene har tatt en brå vending etter uroen som preget markedene forrige uke.

– Du har hatt dramatiske endringer. Det er ikke bare en bank (red. anm Silicon Valley Bank) som har gått over ende, det er også svake tall fra Kina. De siste par ukene har vurderingen av fremtiden endret seg dramatisk i rentemarkedet.

Voldsomt rentefall

Nå tror diverse eksperter over hele verden færre rentehevinger og fortere rentekutt.

– Med den internasjonale uroen så prises det inn at den amerikanske renten skal falle til 2,5 prosent, den europeiske renten til 2 prosent og renten i Norge til to prosent innen desember 2024. Det er et voldsomt rentefall i alle markedene.

Andreassen mener spørsmålet nå er om Norges Bank, Bank of England og Fed «gidder» å ta en siste økning. Det mener han er selv er unødvendig.

– Ingen av de landene trenger en renteheving. Jeg vet ikke hva de ønsker å markere, sier Andreassen.

Ny fase av korrekturbildet

Hvis Andreassen har rett, kan norske låntakere glede seg til tiden fremover.

– Det er en ny fase av korrekturbildet. Vi er på vei nedover. Folk begynner å prise inn et rentekutt der de tidligere har priset inn rentehevinger, sier Andreassen.

Hvis markedets forventninger stemmer, er det vi har opplevd nå bare et illebefinnende, mener Andreassen.

– Eller en influensa for bankene. De blir friske og raske etter hvert.

I verste fall for norske boliglånstakere lommebok er det snakk om en siste kvarting, spår sjeføkonomen.

– Problematisk å få ned inflasjonen

Analysesjef Petter Slyngstadli i Norne Securities støtter sistnevnte teori.

– Jeg føler meg trygg på at det kommer en renteheving denne uken. 25 basispunkt er det jeg tror på, sier Slyngstadli til Nettavisen.

Samtidig forstår han at det er utfordrende for sentralbanken.

– Utviklingen i Sverige er bekymringsfull, med 12 prosent inflasjon og sterkt fallende boligpriser. Den norske og svenske kronen er blant de svakeste valutaene i verden, og om Riksbanken (og ECB) blir mer aggressiv i rentepolitikken enn Norges Bank vil det ramme den norske kronen, og når vi vet at det meste av inflasjon er importert både i Norge og Sverige, kan det bety at det blir problematisk å få inflasjonen ned.

Slyngstadli lurer også på om Norges Bank kommer til å tørre å gi seg på tre prosent.

– Jeg tror det dikteres av internasjonale forhold. Og bankkrisen er en faktor her. I dag mener markedet at vi er nær rentetoppen i Europa og USA. Dersom bankkrisen blåser over, inflasjonen holder seg høy, og lønnsoppgjøret blir dyrt, tror jeg på 3,5 til fire prosent.

– Løses ikke gjennom norsk rente

I tillegg understreker Slyngstadli at de høye energiprisene gir lignende effekt.

– Energiprisene virker jo som en rente. Samtidig er detaljhandel, boligpriser og bilsalg bedre enn ventet. Men inflasjon er et globalt problem, og det løses ikke hovedsakelig gjennom norsk rente, påpeker Slyngdstadli.

Han peker derimot på et annet grep som kan ha effekt på inflasjonen.

– Trolig mer virkningsfullt for inflasjonen, ville være å suspendere kronesalgene til Oljefondet i påvente av sterkere krone. Det kan også være fornuftig fra et forvaltningsståsted. Kronen er veldig svak, og dette bidrar til høy inflasjon. Men – inflasjonen i Norge er likevel mye under for eksempel Sverige.

Har ikke råd til uforutsette regninger

Som nevnt er mange nordmenn bekymret for egen økonomi i disse tider. Nordmenn under 40 år peker seg ut i undersøkelsen fra Santander Bank.

– Dette er en aldersgruppe som i stor grad er preget av etablering, småbarnsliv, og store boliglån. Dette er også en aldersgruppe som ikke tidligere har opplevd så høye matvarepriser, strømpriser og renteutgifter som det vi har i dag. En uforutsett regning kan være nok til at økonomien kneler, sier ansvarlig for sparing og innskudd i Santander, Priscilla Halverson.