Det framgår av siste utgave av Norsk Ledelsesbarometer, rapporterer den oppdragsbaserte nyhetstjenesten Pressenytt.

Den årlige publikasjonen Norsk Ledelsesbarometer, som OsloMet Arbeidsforskningsinstituttet lager for arbeidstakerorganisasjonen Lederne, oppgir at 48 prosent av respondentene fra Oppland mener arbeidslivet utvikler seg i en autoritær retning. I Hedmark har 36 prosent svart det samme.

– I tiåret etter finanskrisen har arbeidstakeres innflytelse og medbestemmelse blitt stadig mer innskrenket. Det blir en stadig tøffere og mer kontrollerende hverdag på norske arbeidsplasser, uttaler forbundsleder Audun Ingvartsen i Lederne, som synes det er bekymringsverdig.

Konserntillitsvalgt Atle Tranøy i Aker ASA er enig i at den jevne medarbeider får stadig mindre å si på arbeidsplassen.

– Før årtusenskiftet jobbet mange bedrifter med å desentralisere beslutningsprosessene og ansvarliggjøre de ansatte gjennom å gi dem innflytelse. Nå er vi på vei tilbake til der vi var før. Samtidig er ikke bildet entydig, jeg kjenner til bedrifter der utviklingen er motsatt, sier han ifølge Pressenytt.

Om lag 2000 ledere og mellomledere fra hele landet deltok i barometeret.