SiT har besatt to prosjektlederstillinger for å bedre studenters trivsel

Studentsamskipnaden (SiT) har besatt to prosjektlederstillinger for å bedre mottak og trivsel ved studiestart.