Gjøvik

Byggmakker Sør AS har gjort endringer i styret. Hilde Merethe Kristoffersen tar over som styreleder etter Knut Strand Jacobsen. Giert Olav Flock går inn i styret etter Per Hangerhagen.

Eliten AS og Eliten Elektro har fusjonert, og fortsetter under navnet Eliten Elektro AS.

Josefine AS er slettet i foretaksregisteret.

Martin Rolf Zettervall er registrert som daglig leder i Mjøssenteret DA.

Prydkunst AS har gjort endringer i styret. Frøydis Margrete Holstad Torp kommer inn i styret for Oddrun Pauline Holstad.

Gran

Enkeltpersonforetaket Hans-Arne Arntsen Musikk er slettet fra foretaksregisteret.

Jørte AS er et nyregistrert selskap som skal drive med investeringer og konsulenttjenester.

Lesebo AS har endret formål til å bistå ideelle foreninger med markedsføring og andre praktiske tjenester.

Tømrermester J.E. Ragnhildrud er et nyopprettet enkeltpersonforetak som skal drive med tømrertjenester, videresalg av byggevarer og utleie av mannskap.

Nord-Aurdal

Hilde Lysengen Havro er registrert som daglig leder i Valdres Media AS.

Ulvestad Holding AS setter ned kapitalen i forbindelse med en fisjon. Selskapet skal fisjonere med et selskap under stiftelse.

Søndre Land

Berthas Bakerier AS fisjoneres inn i Skagerak-Eiendom AS.

Vestre Slidre

Nøsen Mountain Village AS har gjort endringer i styret. Robin Alexander Medin tar over som styreleder etter Even Ketil Stave. Eivind Gerhard Brodtkorb Magnus går inn i styret.

Vestre Toten

Aas Samdrift DA har gjort endringer i styret, deltakere og endret daglig leder. Hanne Kjersti Glæserud er ny daglig leder. Edvard Løkken går inn i styret og tar over som deltaker for Magnus Løken.

Heggelund Enterprises AS er et nyopprettet selskap som skal investere i andre selskaper.

Nyhagen holding AS er et nyopprettet selskap som skal investere i andre selskaper.

Østre Toten

Nye Bonderudbakken Gårdsbarnehage AS er fisjonert inn i Kolbu Barnehage AS.

Tor Bergum Transport AS er fisjonert inn i SHB invest AS. SHB invest AS er et nyregistrert selskap som skal drive med investering i aksjer og eiendom. Styreleder er Tor Bergum.

Totengrønt AS er et nyregistrert selskap som skal drive med produksjon, kjøp og videreforedling av landbruksprodukter.

Lunner

Mathix holding AS er et nyregistrert selskap som skal drive, eie og forvalte underliggende driftsselskaper samt kjøp og salg av aksjer.

Jevnaker

Nytt lager AS er et nyopprettet foretak som skal drive med nybygg og utvikling av eksisterende bygg samt investeringer relatert til dette.

Dette er næringslivsloggen

OA følger kunngjøringer fra Brønnøysundregistrene (Foretaksregisteret, Regnskapsregisteret, Partiregisteret, Konkursregisteret og Stiftelsestilsynet) som vedrører vårt distrikt.

OA publiserer disse fortløpende etter hvert som kunngjøringene er gjort offentlige i registrene.

Foretaksregisteret registrerer opplysninger om registreringspliktige og -berettigede norske og utenlandske foretak i Norge. Registeret kunngjør blant annet registrering av nye foretak, viktige endringer, oppløsning og sletting. Hvis et foretak meldes oppløst, kan det være fordi det går over til en annen selskapsform.

Konkursregisteret registrerer opplysninger om alle konkurser og tvangsavviklinger i Norge. Registeret kunngjør beslutninger om åpning, innstilling, avslutning og fortsettelse av bobehandling.

Stiftelsestilsynet fører Stiftelsesregisteret, som registrerer alminnelige og næringsdrivende stiftelser. Kunngjøringer fra stiftelsestilsynet omfatter omdanning for avvikling, sammenslåing eller deling.