Åsløypas venner-Raufoss

Trimaktiviteten Trimpoeng (FINN ÅSEN) trigger stadig flere til å komme seg ut på tur. Vi tilbyr et fantastisk stinett og løypenett oppe på Vardalsåsen og på østsida av Raufoss.

Hele 414 deltagere registrerte seg i Trimpostappen i 2022. Disse sjekket seg inn hele 16000 ganger på våre 28 poster.

Årets vinnere ved trekning ble Heidi M. Øydegard, Sigrid E. Johansen og Ørjan Sveen. Disse fikk hvert sitt gavekort for innsatsen.

Fra og med 2023 blir Trimpoeng en helårsaktivitet så da er det bare å registrere seg på appen så fort som mulig. Mange poster ligger lett tilgjengelig også i løypenettet slik at det er ingen grunn til å vente til snøen smelter.

Åsløypas venners dugnadsgjeng legger ned mange hundre dugnadstimer hvert år for å gjøre stiene enda bedre. Vi bygger gangbaner som legges ned i de bløteste områdene. Vi bygger også bruer over bekker som det er mange av.

Skiløypetrasene rydder vi også slik at løypemaskinene til Vestre Toten Løypelag får gode arbeidsforhold. Nye ønsker om at det også skal være mulig å kombinere klassisk og fri teknikk krever at løypene må gjøres bredere. Dette er nå stort sett på plass.

Med dette ønsker vi alle våre støttemedlemmer fine trimturer i 2023 på åsen og på østsida av Raufoss.