– Med denne støtten kan vi ikke bare fortsette i vårt gode spor gjennom å opprettholde konsertfrekvensen, men også styrke vårt kunstneriske nivå, fortsetter Einy Langmoen i en pressemelding som mener pengene fra kulturrådet ikke bare kommer svært godt med, men er helt avgjørende for orkesterets virksomhet i inneværende år:

Forutsigbarhet

– Det er ikke til å stikke under stol at ensemblet har måttet basere driften på noe henimot dugnadsinnsats fra velvillige musikere gjennom mange år. Støtten fra kulturrådet gir større trygghet og forutsigbarhet, i stedet for å måtte leve fra hånd til munn. Og så er det svært hyggelig å konstatere at vi gjennom dette bidraget har fått bekreftet at vi er blitt sett og at det orkesteret arbeider med oppleves å ha en betydning, sier Langmoen.

Viktig arena

Sinfonietta Innlandet er et prosjektorkester med base på Gjøvik, og hadde da det ble grunnlagt i 1990 som mål å samle musikere som hadde sitt utspring i det rike musikkmiljøet på Gjøvik i et profesjonelt ensemble. Siden den gang har orkesteret under sin kunstneriske leder fiolinisten Atle Sponberg høstet lovord for både sine tallrike konserter i Innlandet og sine cd-utgivelser.

Sinfoniettaen ser seg gjennom bevilgningen fra kulturrådet blant annet i stand til å sette av et beløp til administrasjon, noe som har vært sterkt ønskelig. Et orkester uten fast besetning, men som baserer sin virksomhet fra prosjekt til prosjekt, er ressurskrevende å administrere, og også fordi orkesteret den seinere tida har utvidet sin profil med en bevisst satsing på barn og unge.

– Gjennom samarbeid med Sparebankstiftelsen ønsker orkesteret ønsker å framstå som en viktig arena for dyktige unge musikere fra kulturskolene og andre lokale strykermiljøer der for eksempel samarbeidet med Operafest Røykenvik på Hadeland er et viktig element, avslutter Langmoen som i tillegg til dette kan love en rekke gode konserter med Sinfonietta Innlandet i tida som kommer.