Gå til sidens hovedinnhold

Sikkerhet på jobben kommer ikke av seg selv!

Leserbrev Dette er et debattinnlegg, skrevet av en ekstern bidragsyter. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Vold og trusler har ikke tatt koronapause. Så lenge vold og trusler mot medlemmene våre fortsetter, må vi fortsette det forebyggende arbeidet. Dessverre har regjeringen stanset det.

I dag tar vi det nesten for gitt at ingen skal jobbe under farlige forhold eller risikere livet. Men trygge arbeidsplasser kommer ikke av seg selv. Arbeidstilsynet ble opprettet i 1893 for å passe på at alle var trygge på jobb. Derfor fikk vi i 2017 særskilte bestemmelser for oppfølging av vold og trusler. I 2021 stanset de det forebyggende arbeidet mot vold og trusler for å frigjøre ressurser til koronarelatert innsats bl.a. i fiskerinæringen.

FAFO-rapporten Vold, trusler og trakassering i helse- og sosialsektoren viser at 45 prosent av FO sine medlemmer opplever vold eller trusler om vold årlig. Arbeidstilsynet har i flere år jobbet systematisk for å forebygge vold og trusler, men regjeringen har bedt dem prioritere lofotfiske under koronapandemien.

FO Innlandet er fag- og profesjonsforbundet for ca. 2500 sosialarbeidere, og organiserer barnevernspedagoger, sosionomer, vernepleiere og velferdsvitere. Det siste året har medlemmene våre jobbet lengre dager, tatt på seg mer ansvar og stått opp for tryggheten til de som trenger det mest. Vi har stått i direkte kontakt med dem som sliter.

Det er en trussel mot velferdsstaten at de som skal trygge andre ikke er trygge på jobb. Hvordan skal vi sikre denne kompetansen i Innlandet i framtiden, om vi ikke engang kan sikre tryggheten til de som bærer velferdsstaten?

FAFO-undersøkelsen fra 2019 bekrefter at vold og trusler fører til sykefravær, og at ansatte slutter i jobben. Dette er dårlig samfunnsøkonomi, og svekker rekrutteringen i yrker der allerede er manko på personer med riktig kompetanse.

Over tre av fire ansatte i barnevernet melder om at de er utsatt for vold og trusler det siste året. Ansatte i f.eks. NAV, boliger for utviklingshemmede og i skolen er også svært utsatt. Er ikke deres kompetanse viktig? Har ikke det siste året vist oss hvor avhengig vi er av ansatte i disse samfunnskritiske virksomhetene?

Det har lenge vært kjent at ansatte innen velferdsyrkene er spesielt utsatt, men vi kan ikke fortsette å si at vold og trusler er noe de ansatte må forvente. FO krever en nullvisjon.

Våre tillitsvalgte og FO som fagforening bidrar til å avdekke, følge opp og forebygge uønskede hendelser. Vi trenger arbeidsgivere som tar mer ansvar, og sikrer gode og trygge arbeidsplasser. Vi trenger også at myndigheter og Arbeidstilsynet prioriterer dette.

I stedet for å stanse det forebyggende arbeidet, må Arbeidstilsynet få sterkere sanksjonsmuligheter. FO vil gi Arbeidstilsynet mandat til å ilegge dagbøter om ikke arbeidsgiver følger opp. De må også få flere ressurser til å håndtere de nye oppgavene.

Vi kan ikke lenger akseptere at helse- og sosialarbeidere utsettes for vold og trusler på jobb. Vi vet at medlemmene våre er stolte over jobbene sine. De har et brennende engasjement for dem de hjelper, og står opp hver dag for å gi trygghet til andre. Da må vi stå opp for dem.

Velferdsstatens styrke er dedikerte ansatte med rett kompetanse på rett plass. Skal vi sikre dette i framtiden må vi ha arbeidsvilkår som sikrer rekruttering.

Vi står opp for trygghet. Trygge arbeidsplasser kommer ikke av seg selv.

Kommentarer til denne saken