Mange mener myndighetene bør gi kompensasjon til «folk flest» for de ualminnelig høye strømprisene. En slik oppfordring er rett og rimelig i og med at det mest er folkets valgte styringsorganer som skor seg på dagens store etterspørsel etter elektrisitet.

Vi er bare i midten av desember. Blir resten av vinteren mild i befolkningsrike områder i Europa, blir det trolig nok kraft til husholdninger, offentlige institusjoner og næringsliv. Men typisk for breddegradene både Norden og Europa ligger på, er at været varierer mye år til år. Noen vintrer sender vinterhøytrykket over Sibir en iskald luftstrøm østover mot Europa som kan gi kuldeperioder på mer enn tre uker i strekk. Temperaturene i folkerike områder i Norden kan falle ned mot 20–25 minusgrader og under 0 så langt sør som til Middelhavet. Slikt vær gir også lite mat til vindkraftmøller. Skulle dette skje før våren setter inn, kan det virkelig sette både strømreserver og overføringskapasitet på stor prøve. Selv med priser til himmels og bevisste sparetiltak i husholdningene kan folk da oppleve døgnrasjoneringer i ulike deler av Norge fordi det ikke er nok strøm.

Gass til Europa kan fort bli en joker om det konflikten skulle spisse seg kraftig til mellom Ukraina og Russland. Det vil mest ramme sivile og soldater som holder til langs grensa mellom de to landene. Men det vil også gjøre det politiske forholdet mellom Russland og Vesten iskaldt. Skulle det skje at Russland som et taktisk trekk reduserer eller stanser gassleveransene til Europa, selv om det vil svi mye økonomisk for landet, kommer trolig energimangelen i Europa til å bli prekær, også med en mild vinter.

Det er mye å lære for framtida av dagens strømsituasjon i Norge: Fagetater og myndigheter bør for det første satse på å bygge ut strømnettet slik at kraft lettere kan overføres mellom ulike regioner. De bør også vurdere å bygge noen bufferkraftverk som kan hente gass fra sokkelen for å produsere strøm når produksjon av grønn energi svikter. Å tufte olje- og gassproduksjon på strøm fra land må i alle fall reverseres. Kabler til utlandet er et tveegget sverd: Stans av kabelstrøm fra Norge kan bare skje gjennom forhandlinger, og Norge kan risikere å sitte i saksa om Europa svarer med samme mynt ved å stanse kraftoverføringer til Norge.

Mange vil sikkert spørre hvor hensynet til det grønne skiftet det som står over. Svaret på det er enkelt: Strømproduksjon tuftet på vannkraft, og særlig på vind og sol, er helt avhengig av rådende værforhold. Gass fra sokkelen er et alternativ som gir både betydelig lavere utslipp av sot og svovel og mye mindre CO₂ enn kull. Gass bør derfor erstatte grønn energi i perioder med prekær mangel på energi.