Sigmund og Angelo kjøper halve hotellet: – Vi er idealister og ikke kapitalister

De er ganske klare på at de ikke har kjøpt Spåtind for å tjene seg rike. – Vi har kjøpt oss en drøm og masse arbeid, sier Sigmund Hagen.