Setter opp danse- og teaterforestilling om sosiale medier

Gjennom et samarbeid mellom Gjøvik kultursenter og Teater Innlandet skal en lavterskel danse- og teaterforestilling settes opp i oktober.