I Østlendingen fredag 4. oktober under overskriften «Ser mer ulv enn elg», kan en lese at et jaktlag i Eidsberget i Våler ser mer ulv enn elg i jaktterrenget sitt. De har sett flokker på opptil åtte ulver, og tar ikke sjansen på å slippe sine hunder. De har vel i friskt minne elghunden Rufus til Gudbjørn Bjørnstad, som man bare fant igjen framparten av etter møte med ulvekjeften. Dette kunne vi lese om i Østlendingen 30. september.

Jeg har aldri i min 63-årige elgjaktkarriere opplevd å se flokker på opptil åtte elger samtidig under jakt. Ifølge disse forskjellige rovdyrverneorganisasjonene er ulven en utrydningstruet og rødlistet art, som selvfølgelig ikke har noe med virkeligheten å gjøre. Hvis dagens rovviltforvaltning skal fortsette i samme spor, vil vi i nær framtid oppleve at det er elgen som må plasseres på rødlista over utrydningstruede arter i Skandinavia, i tillegg til at all beiting med husdyr i utmarka vil opphøre.

Når det meldes om at man ser flokker på opptil åtte ulver i et jaktterreng, må det vel snart begynne å ringe noe bjeller i hodet på våre ansvarlige myndigheter om at nok er nok. Men det er vel slik disse vernefantastene fra NOAH – for dyrs rettigheter, og liknende vil ha det. Det er som regel de som blir hørt. De som blir direkte berørt og må leve med dette overgrepet kan vel bare ofres på rovdyrenes alter.

At de som har ansvaret for denne faunakriminelle rovdyrforvaltninga ikke innser at dette ikke kan fortsette, er for meg en gåte. Er de helt blinde og uanfektet for alle de grufulle medieoppslagene med lemlestede dyr etter ulvens herjinger som vi stadig får inn i stua, og som vi har opplevd i cirka 40 år? De som har ansvaret for å la det største og farligste av alle hundedyr få operere fritt til å lemleste sine medskapninger gjennom hele året, burde ilegges strenge straffer, når vi vet hva som skjer med en hundeeier hvis hans hund blir observert jagende på husdyr eller fredet vilt.

For å få delvis slutt på dette vanviddet må fredningen av disse massemorderne oppheves, slik at de kan skytes før enda flere av våre husdyr, våre verdifulle hjorteviltstammer og våre jakthunder havner i ulvekjeften.