Gå til sidens hovedinnhold

Senterpartiets «godt-nok-samfunn»

Senterpartiets nærhetspolitikk vil være en fallitterklæring for kvalitet i det norske samfunn og er uten rot i samfunnets økonomiske muligheter.

Leserbrev Dette er et debattinnlegg, skrevet av en ekstern bidragsyter. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

For Senterpartiet trumfer nærhet ethvert annet hensyn i samfunnsutviklingen, også innhold og kvalitet. Konsekvensen av Senterpartiets argumentasjon er at så lenge en tjeneste er nær deg er den god nok for deg.

Så lenge skolen din er nær deg, er den god nok for deg.

Så lenge politiet er nær deg, er det godt nok for deg.

Så lenge sykehuset er nær deg, er det godt nok for deg.

Så lenge rådhuset er nært deg, er det godt nok for deg.

Så lenge den kommunale helsetjenesten er nær deg, er den god nok for deg.

Dette er bare noen eksempler på innholdet i Senterpartiets politikk. Du skal som innbygger ta til takke med det tilbudet som finnes, bare det er nært deg. Det offentlige skal ikke betale for deg om du velger å benytte deg av et annet helsetilbud, selv om dette er kvalitetsmessig bedre. Det offentlige skal ikke organisere seg slik at kvaliteten settes i høysete. Du skal bli avspist med det som er nært deg, ene og alene fordi det er godt nok for deg. Om det finnes noe som er bedre, eller som kunne blitt bedre, ja, så skal ikke det gjennomføres dersom det går på bekostning av den såkalte nærheten.

Høyre er opptatt av innholdet i tjenestene, og at alle innbyggere – uavhengig av bosted, skal kunne få et likeverdig kvalitetsmessig innhold. Nærhet er nemlig ikke synonymt med kvalitet.

Vi ønsker en skole hvor det er fokus på kunnskap og mestring.

Vi ønsker et politi med kompetanse til å håndtere komplekse situasjoner og ny hverdagskriminalitet.

Vi ønsker et sykehustilbud med fokus på pasientens helsetjeneste, hvor kompetanse og kvalitet er det viktigste.

Vi ønsker en kommune som organiserer seg slik at man med fokus på kvalitet og kompetanse kan håndtere en stadig økende antall mennesker som trenger helsehjelp. Hvor det viktige ikke er antall rådhus, men muligheten for å best mulig rekruttere antall hender til å bistå i kommunens tjenestetilbud. Vi ønsker en kommunal helsetjeneste som kan tilby deg muligheten til å bo hjemme lengst mulig, hvor du selv kan velge, og hvor kvalitet og kompetanse er i høysete. Nærhet som mellommenneskelig kvalitet er nemlig heller ikke synonymt med at du lever så og så mange kilometer unna et offentlig kontor.

Med Høyre skal det norske samfunnet alltid bestrebe seg på å levere deg de beste tjenester, med fokus på kvalitet og innhold. Senterpartiets nærhetspolitikk er en politikk laget for økte forskjeller mellom by og land, en politikk bygget for økte forskjeller mellom folk, en politikk bygget for isolasjon og proteksjonisme. Godt-nok-politikken er rett og slett ikke gjennomførbar. Godt-nok-politikken er i seg selv ikke god nok.

Kommentarer til denne saken